Business Guide België

Alle links op een rij

01 december 2017

In de Business Guide België staan verwijzingen naar meer informatie. Hieronder per hoofdstuk alles op een rij.

Business Guide België

1. Een open handelsnatie

http://www.belgium.be/nl/over_belgie/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Taalwetgeving_in_Belgi%C3%AB

http://belgie.nlambassade.org/

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/betrekkingen-met-nederland/belgie

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22012014-AP/EN/2-22012014-AP-EN.PDF

http://www.nbb.be/pub/stats/stats.htm?l=nl

http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_federale_verkiezingen_2014 http://www.standaard.be/verkiezingen http://www.tijd.be/dossier/verkiezingen2014

https://www.becommerce.be/nl

http://www.comeos.be/menu.asp?id=10538&lng=nl&niveau1=0&m=0

http://www.unizo.be/uwzaakstarten/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijfsbeheer_(getuigschrift)

http://www.belgium.be/nl/economie/onderneming/oprichting/belangrijkste_stappen/basiskennis_bedrijfsbeheer/

2 De Belgische cultuur

http://www.monarchie.be/nl/de-monarchie-vandaag

http://www.nkvk.be/

3 Zakendoen in België

http://belgie.nlambassade.org/zaken-doen/wat-kunnen-wij-voor-u-betekenen/wat-kunnen-wij-voor-u-betekenen%5B2%5D.html

http://business.belgium.be/nl/

http://business.belgium.be/nl/procedures/

http://www.belgium.be/nl/economie/onderneming/sociale_zekerheid/sociaal_secretariaat/

http://www.svb.nl/int/en/id/direct_regelen/e_101_aanvragen/index.jsp

http://www.fiscus.fgov.be/interfaoifnl/Identification_TVA/inleiding.htm#BT

http://www.belgium.be/nl/economie/onderneming/oprichting/belangrijkste_stappen/vergunningen_en_erkenningen/

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/Demarches_entreprendre/Depot_acte_constitutif/#.U2y-Ya1_ueo

http://www.svb.nl/int/nl/bbz/index.jsp

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/belastingverdrag_tusen_nederland_en_belgie

http://www.maco.nl/video

http://www.btwbelgie.com/de-verschillende-btw-tarieven.php

http://www.rvo.nl/onderwerpen/hoi/netwerkpartners-zoeken/internationale-zakenpartners/zakenpartnerscan

http://www.nkvk.be/matchmaking-op-maat-nederlandbelgie-1

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/starters-international-business-sib

http://www.beurskalender.be/

www.voka.be http://www.uwe.be/ http://www.abe-bao.be/nl

http://www.bfh-fbr.be/nl/default/1000000/Homepage.aspx

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv.pl

http://statbel.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/ondernemingsloket/#erkende_ondernemingsloketten

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/bce/#.U42DVFODe80

http://www.advocaat.be/

http://justitie.belgium.be/nl/nieuws/persberichten/news_pers_2013-06-14.jsp

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3649706/2014/05/06/Op-weg-naar-Frankijk-Files-bij-Antwerpen-voorlopig-niet-opgelost.dhtml

4  Kansen in België

http://www.investinflanders.be/

http://business.belgium.be/nl/investeren_in_belgie/redenen_om_te_investeren/

http://www.investinwallonia.be/why-wallonia/economie-et-plan-marshall/?lang=en

https://www.becommerce.be/nl http://www.safeshops.be/

http://www.livinglab-ev.be/

http://www.vaf.be/gamefonds/

http://batibouw.be/

http://www.biojournaal.nl/artikel/11620/Nieuw-Strategisch-Plan- Biologische-Landbouw-2013-2017-gepresenteerd-in-Vlaanderen www.bioforum.be

www.vreg.be

www.vilt.be www.vlam.be

www.fevia.be www.wagralim.be

http://trends.knack.be/economie/ondernemen/voka-werkt-samen-met-zaaifonds-voor-zorgondernemers/article-4000618242959.htm

www.logisticsinwallonia.be

Auteur

Patty Sjerps