Btw terugvragen uit EU-land

Vraag op tijd inloggegevens aan | Aangifte vóór 1 oktober

11 september 2014

Als je btw wilt terugvragen uit een EU-land moet je voor 1 oktober je verzoek indienen via de belastingdienst. Om dat verzoek in te dienen heb je inloggegevens nodig. Zorg dat je deze op tijd aanvraagt.

Btw uit EU-land

Zoals je weet kun je de btw over je gekochte product of dienst binnen Nederland verrekenen bij je aangifte omzetbelasting. Als je diensten of producten koopt uit een andere EU-lidstaat moet je voor de btw-teruggave een apart verzoek indienen. Dat is alleen mogelijk voor facturen waarop terecht btw is berekend; op onjuiste facturen wordt geen teruggaaf verleend via de belastingdienst.

Verzoek op tijd indienen

Het verzoek moet je vóór 1 oktober van het jaar na de geleverde prestaties doen bij de Nederlandse belastingdienst. De belastingdienst stuurt het verzoek door naar de betreffende EU-lidstaat. Als het teruggaafverzoek niet op tijd wordt gedaan, neemt de andere EU-lidstaat het mogelijk niet in behandeling. Om het verzoek om teruggaaf te doen, zijn inloggegevens nodig (als je deze nog niet hebt) voor een speciaal portal. Via een formulier op de website van de belastingdienst kun je deze inloggegevens aanvragen.

Voorwaarden

Je kunt btw terugvragen uit een EU-land als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent ondernemer voor de omzetbelasting

  • Je onderneming is in Nederland gevestigd.

  • Je hoeft in het EU-land waar je btw terugvraagt, geen btw-aangifte te doen. Doe je dat wel, dan kun je de btw daar als voorbelasting aftrekken.

  • Je gebruikt de goederen en diensten voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten.

  • Je hebt geen verklaring van hoedanigheid meer nodig.

  • Je moet in sommige gevallen de originele facturen (in pdf) meesturen

Drempelbedragen

De drempelbedragen voor een verzoek om teruggaaf zijn voor alle lidstaten hetzelfde. Doe je een verzoek na afloop van een kalenderjaar? Dan moet het btw-bedrag ten minste vijftig euro zijn. Doe je een verzoek tijdens het kalenderjaar, over een periode van ten minste drie maanden? Dan moet het btw-bedrag ten minste 400 euro zijn. Bedragen onder deze drempel kun je terugvragen, maar het EU-land beslist of het verzoek in behandeling wordt genomen.

Btw in het buitenland

Meer informatie over belastingzaken als je zaken doet in en met het buitenland, lees je in het gratis whitepaper Btw in het buitenland.

Auteur

Raphael Klees