Wat is SDE+?

Subsidieregeling voor opwekken van energie

28 augustus 2019

Zodra je als ondernemer (veel) meer duurzame energie gaat produceren dan je zelf gebruikt, kom je in aanmerking voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze rijkssubsidie vergoedt het prijsverschil tussen grijze en groene energie, zodat jij je duurzaam geproduceerde groene stroom op de gewone energiemarkt kwijt kunt.

Energiebesparende maatregelen 2019

Subsidie SDE+

Het Rijk heeft reserveert jaarlijks een aantal miljarden euro’s voor de SDE+. 

Check via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in welke periode je de aanvraag voor een subsidie kunt indienen via het e-loket van de RVO.

De subsidieregeling is bedoeld om projecten te ondersteunen voor hernieuwbare energie, warmte en groen gas uit schone, onuitputtelijke bronnen.

Voorbeelden van projecten die door SDE+ worden ondersteund zijn:

  • zonnepanelen met een minimaal vermogen van 15 kWp

  • zonthermie met apertuuroppervlakte van minimaal 100 m2

  • wind-energie door windmolens

  • waterkrachtinstallaties  

Haalbaarheidsstudie 

Voor aanvragers van SDE+ die een vermogen produceren vanaf 0,5 MW, 500 kWp of 50 Nm3, is een haalbaarheidsstudie verplicht. Dit om te zorgen dat er geen budget wordt gereserveerd dat door een ander gebruikt had kunnen worden. Bij de haalbaarheidsstudie zit onder andere een exploitatieberekening, een berekening van het projectrendement en een onderbouwing van het eigen vermogen en de financiering. Voor geothermieprojecten is een geologisch onderzoek vereist.

Zes fases

Er zijn per jaar een aantal openstellingsrondes voor het aanvragen van een SDE+ subsidie. In elke fase wordt de meerprijs die je krijgt voor groene energie hoger. Maar zodra de pot op is, vis je achter het net. Bedenkt dus goed hoeveel subsidie jij nodig hebt en in welke fase jij dus je aanvraag kunt indienen. Hoe kleiner de bijdrage per kilowattuur, hoe hoger je kans op subsidie. Als je subsidie krijgt toegekend, is dit voor meerdere jaren.

Overproductie

De SDE+ regeling kost wat tijd en moeite en is daarom vooral aantrekkelijk voor ondernemers die echt veel meer energie produceren dan zij zelf gebruiken. Denk er dus goed over na voor je een energie-installatie gaat aanleggen. Misschien is het handiger om je te beperken tot het opwekken van je eigen energiebehoefte.

Energietransitie

Steeds meer ondernemers stappen over van fossiele brandstoffen (gas,olie en kolen) naar duurzame energie. Volgens het Klimaatakkoord zijn sommige bedrijven dit ook verplicht om te doen. Zij hebben daarnaast een informatieplicht. Moet jij ook voldoen aan deze eisen? Lees meer over de energietransitie en nieuwe wetten.

Auteur

Laura Wennekes