De participatiewet naleven: hoe doe ik dat?

Dit moet jij doen voor de participatiewet

26 maart 2015

De overheid wil via de participatiewet meer mensen met een beperking aan het werk helpen. Begin 2016 moeten er zeker 15.000 mensen met een arbeidsbeperking aan de slag zijn. Heb jij meer dan 25 medewerkers in dienst? Dan wordt ook van jou een bijdrage verwacht.

In 2026, zo is de bedoeling, moet Nederland 125.000 banen beschikbaar hebben voor mensen met een arbeidsbeperking: 100.000 in het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid. Dat is vastgelegd in de Participatiewet, waarin de Bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong zijn samengevoegd.

De overheid geeft het bedrijfsleven eerst de kans om onderling te zorgen voor voldoende banen voor arbeidsgehandicapten. Lukt dit niet binnen een paar jaar, dan treedt in 2017 de quotumwet in werking. Bij elk bedrijf met meer dan 25 medewerkers moet dan 5 procent van het personeelsbestand uit deze doelgroep bestaan. Haalt jouw bedrijf dit quotum niet? Dan moet je per niet-ingevulde arbeidsplaats een boete van 5000 euro betalen. Het is dus belangrijk om nu al in actie te  komen.

Winst voor bedrijven

De nieuwe regels zijn niet alleen bedoeld om mensen met een ziekte of handicap te helpen. Ook jij als ondernemer wint erbij. Bedrijven, zo is de gedachte, halen op deze manier waardevolle medewerkers binnen. Een divers personeelsbestand komt de cultuur van je bedrijf immers ten goede. Bovendien zijn mensen met een beperking meestal uiterst gemotiveerd. Nog een voordeel: je kunt rekenen op steun van de overheid in de vorm van gunstige regelingen, zoals premiekorting, loondispensatie, werken met een proefplaatsing en een no risk-polis.

Mensen met een arbeidsbeperking aannemen vraagt wel wat meer aandacht. Je bedrijf moet er goed op voorbereid zijn. Communiceer er dus over met je huidige werknemers, neem eventuele vooroordelen weg en zorg ervoor dat ze de toegevoegde waarde zien van een collega met een beperking.

Die nieuwe collega zal wat meer begeleiding en ondersteuning nodig hebben op de werkvloer. Kies bijvoorbeeld voor een vaste begeleider of coach waarop de medewerker altijd kan terugvallen. Het is belangrijk dat deze coach precies weet wat je bedrijf wel en niet van de nieuwe collega mag verwachten. Zeker in het begin, als alles nog nieuw is. Ook is soms een aangepaste werkplek nodig of moeten er voorzieningen komen als een traplift of een aangepast toilet. Vaak is daar een vergoeding voor te krijgen. De werkgeversservicepunten van het UWV helpen je daarbij. Ook veel gemeenten staan werkgevers terzijde.

De juiste kandidaten

Om welke functies gaat het en hoe vind je daar de mensen voor? Dat is helemaal aan jou. De ene functie zal prima passen bij iemand met een lichamelijke beperking, de andere beter bij iemand met een verstandelijke beperking. Denk eraan dat zelfs doorgaans eenvoudige handelingen als een document uitprinten voor arbeidsgehandicapten lastig kunnen zijn. Om te beginnen heb je er computerkennis voor nodig. Maar misschien staat de printer wel in een andere ruimte en is die voor de persoon in kwestie lastig bereikbaar. Of wellicht moet tussen het printen door de telefoon worden beantwoord en vraagt dat te veel concentratie.

UWV Werkbedrijf  kan je helpen met het vinden en selecteren van de juiste kandidaten. Deze organisatie is erin gespecialiseerd om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking te helpen werk te vinden door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De overheid ziet arbeidsgehandicapten het liefst in reguliere banen terechtkomen, maar de uitzendbranche heeft voor elkaar gekregen dat ook detacheringen en uitzendwerk meetellen in de Participatiewet. Ook zij kunnen je dus verder helpen met het vinden van de juiste kandidaten.

Zie je op tegen de administratieve rompslomp? Een payrollbedrijf of uitzendbureau kan je ook helpen met het opstellen van goede contracten en het verkrijgen van subsidies.