Overdrijven in reclame mag. Maar overdrijf het niet!

Column advocaat Willem Balfoort

24 maart 2015

Hoe ver mag je gaan als je reclame maakt voor je bedrijf? Het punt is dat aansprekende reclame vaak weinig genuanceerd is. Daarom zie je niet vaak een reclameslogan die zegt “Ons product is relatief goed”, maar eerder “Ons product is het allerbeste.” Volgens de Nederlandse Reclame Code(NRC) en het Burgerlijk Wetboek mag reclame echter niet onwaar, misleidend, of op andere wijze ‘oneerlijk’ zijn.

E-book Eerste hulp bij juridische zaken

Desondanks blijkt uit een reeks van uitspraken van de Reclame Code Commissie (RCC) dat “een zekere mate van overdrijving is toegestaan” en dat dit zelfs “gebruikelijk” is. In dit kader benadrukt de RCC dat steeds beoordeeld moet worden in hoeverre de consument een bepaalde uiting letterlijk zal interpreteren. Dit zal eerder het geval zijn als de reclame-uiting als min of meer objectief wordt gepresenteerd.

De lekkerste 

Verhelderend is een uitspraak van de RCC over de door Bakker Bart gebruikte slogan: “De Knabbelstengels van Bakker Bart zijn gekozen tot de lekkerste stengels van Nederland.” De RCC oordeelde hierover: “Bovengenoemde mededeling verwijst naar een onderzoek waarbij de smaak van het product van adverteerder is vergeleken met die van andere producten. Dat brengt mee dat de woorden “De lekkerste” niet uitsluitend in subjectieve zin zijn gebruikt, maar door de gemiddelde consument zullen worden opgevat als ‘gebaseerd op onderzoek’”. Alsof ze door het publiek als lekkerste zijn gekozen en dat is niet zo. Omdat de reclameboodschap een zekere mate van (onterechte) objectiviteit uitstraalde, werd in dit geval geoordeeld dat de reclame ‘oneerlijk’ was.

Niet misleidend 

Indien een reclame-uiting niet pretendeert op feiten te zijn gebaseerd, dan is een overdrijving minder snel misleidend. Zo werd geoordeeld dat de slogan “NR 1 van de regio in permanente make-up” niet misleidend is: “Voor de gemiddelde consument zal duidelijk zijn dat deze mededeling niet bedoelt te verwijzen naar (onafhankelijk) onderzoek, maar slechts de persoonlijke visie van adverteerder weergeeft over de status van zijn onderneming binnen de regio”. Ook de slogan van Buisman “NR. 1 IN SMAAK” is om deze reden volgens de RCC niet misleidend.

Korreltje zout 

De civiele rechter volgt dezelfde lijn als de RCC. Uiteindelijk draait het allemaal om de vraag: hoe vat de consument de reclame-uiting op? Hierbij geldt als uitgangspunt dat de consument gewend is om reclames met een spreekwoordelijk korreltje zout te nemen. Als de advertentie echter een (te) objectieve indruk wekt, dan begeef je je op glad ijs. 

Kortom, de les is: overdrijven mag, maar wek een niet al te objectieve indruk. Althans, niet als dit niet (goed) te bewijzen is.

Auteur

Willem Balfoort