Wat is de Wet op de Openluchtrecreatie?

Wat zijn de gevolgen van het intrekken van de wet?

15 augustus 2012

Sinds 2008 is de Wet op de Openluchtrecreatie, met zaken over verblijfsrecreatie, ingetrokken. Wat zijn de gevolgen?

De Wet op de Openluchtrecreatie regelde zaken als de locatie en variatie van het kampeeraanbod. Daarnaast stonden er ook voorschriften in voor hygiëne, gezondheid en veiligheid. We quoten een klein stukje:

Artikel 8

1. Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders een kampeerterrein te houden.

2. Van het verbod, bedoeld in het eerste lid, kunnen burgemeester en wethouders vrijstelling of ontheffing verlenen voor:

  • het houden van de kampeerterrein voor ten hoogste tien kampeermiddelen;

  • het houden van een kampeerterrein door een organisatie met een doelstelling van sociale, culturele, educatieve of wetenschappelijke aard ten behoeve van eigen doeleinden of

  • het houden van een natuurkampeerterrein dat voldoet aan door Onze Minister gestelde regelen.

Intrekken

In 2005 is besloten de wet in te trekken, in januari 2008 is de laatste fase afgerond. Sindsdien is het aan de gemeenten zelf om te bepalen hoe zij het kampeerbeleid vormgeven, als ze zich maar aan bijvoorbeeld de milieuwetten houden. Het bestemmingsplan is dus voor recreatie nog belangrijker geworden.