Loket TONK medio maart geopend

TONK gestopt per 1 oktober 2021

Spaarvarken sparen geld

Per 1 maart hebben de eerste gemeenten het loket voor de TONK geopend. Hier kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari de steun voor woonlasten aangevraagd worden. Bij andere gemeenten wordt dit loket in de aankomende weken geopend. Wat is de TONK? En wie kan er gebruik van maken en tot wanneer loopt deze regeling?

Per 1 oktober 2021 is de hieronder genoemde steunmaatregel vervallen.

TONK: tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

De TONK is een tijdelijke bijstand die aangevraagd kan worden voor maximaal 9 maanden. De uitkering is bedoeld om woonkosten te kunnen betalen als dit niet meer mogelijk is vanwege de gevolgen van coronamaatregelen. Met woonkosten worden onder meer huur, hypotheek, nutsvoorzieningen, servicekosten of gemeentelijke belastingen bedoeld. 

Wie kan de TONK aanvragen?

De regeling is bedoeld voor iedereen vanaf 18 jaar, dus ook voor alle ondernemers, zzp'ers, werknemers en werkzoekenden. Voorwaarde is dat je een aanzienlijk deel van je inkomen verloren bent door de coronamaatregelen. Een andere vereiste is dat andere financiële regelingen, zoals een ww-uitkering, niet de kosten dekken. Bij de beoordeling van de TONK-aanvraag wordt daarom bekeken of het partnerinkomen voldoende draagkracht biedt. 

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en NOW worden overigens niet meegerekend als inkomen bij de aanvraag. Je kunt dus ook in aanmerkingen komen voor de TONK als je eerder gebruik hebt gemaakt van de TOZO of andere vormen van bijstand vanaf 2020. Het gaat erom dat ondanks die regelingen vaste lasten nog steeds niet betaald kunnen worden. 

Aanvragen bij gemeenteloket

De lokale woongemeenten voeren de regeling uit namens de Rijksoverheid. Momenteel zijn veel gemeenten nog in de voorbereidingsfase om het loket te openen. Na aanvraag kijkt de gemeente naar de hoogte van je woonkosten en in hoeverre je zelf bij kunt dragen. Op basis van die gegevens wordt bepaald of je in aanmerking komt voor deze tijdelijke bijstand.

Hoewel sommige gemeentelijke loketten later geopend zijn, kunnen aanvragen met terugwerkende kracht worden ingediend vanaf 1 januari 2021. Aanvragen kunnen gedaan worden voor de periode januari tot en met september 2021. 

De uitkering hoeft in de meeste gevallen niet terugbetaald worden, hoewel dat per gemeente verschilt. In sommige gevallen wordt de TONK als lening uitgekeerd.

Einde TONK

Omdat de meeste beperkende maatregelen inmiddels zijn opgeheven, heeft de overheid de TONK beëindigd per 1 oktober 2021.

Wat vind je van dit artikel?

Jelle Bos

Auteur

Jelle Bos

Jelle is eindredacteur bij MKB Servicedesk.