Wat is de Tozo voor zzp’ers?

Tozo beëindigd per 1 oktober 2021

Corona Wat is de Tozo voor zzp’ers

Op de hoogte blijven van al het ondernemersnieuws?

Het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz), de bijstandsuitkering voor zelfstandig ondernemers, was tijdens corona tijdelijk verruimd en heet Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Wat houdt de regeling in?

Per 1 oktober 2021 is de hieronder genoemde steunmaatregel vervallen.

Wat houdt de Tozo in?

Zelfstandigen die zonder werk komen te zitten vanwege het coronavirus kunnen voor een periode van drie maanden een aanvullend inkomen krijgen tot bijstandsniveau. De tegemoetkoming is een gift in plaats van een lening. Indien nodig, kan de gemeente zelfs een voorschot geven. De hoogte van de inkomensondersteuning is maximaal € 1.503,31 per maand (netto).

De Tozo werd meerdere malen verlengd sinds maart 2020:

 • Tozo 1: maart t/m mei 2020

 • Tozo 2: juni t/m september 2020

 • Tozo 3: oktober 2020 t/m maart 2021

 • Tozo 4: april t/m juni 2021

 • Tozo 5: juli t/m september 2021

Sinds Tozo 3 is een partnerinkomenstoets van toepassing. Dat houdt in dat het inkomen van je huishouden gaat gelden, in plaats van je individuele inkomen. Er wordt niet getoetst op beschikbare geldmiddelen. Na september 2021 kun je aanspraak maken op het reguliere Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen).

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Je moet je werkzaamheden in Nederland uitoefenen én ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Je bent daarnaast vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en je voldoet aan het urencriterium, dat versoepeld is vanwege de coronacrisis. Als je in Nederland woont maar je bedrijf gevestigd is in het buitenland, kun je alsnog gebruik maken van de inkomensondersteuning (niet de bedrijfslening, zie hieronder). Als je in het buitenland woont maar je bedrijf is gevestigd in Nederland, dan geldt het andersom: je kunt wel gebruik maken van de bedrijfslening maar niet van de inkomensondersteuning. Zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen gebruik maken van het bedrijfskrediet. Ook mag er geen sprake zijn van surseance of faillissement voor je onderneming.

Waarom Tozo 5?

Er zijn economische tekenen van herstel. Maar niet alle zelfstandige ondernemers kunnen daar nu al van meeprofiteren, ook omdat velen nog nadeel ondervinden van de maatregelen. Met de Tozo 5 geeft de Rijksoverheid deze ondernemers de nodige steun en de kans hun economische koers te hervinden.

Hoe vraag ik Tozo 5 aan?

De aanvraag moet ingediend worden in de gemeente waar je woont. Bij de aanvraag moet je het volgende doorgeven: 

 • NAW-gegevens en leeftijd.

 • Verklaring over het voldoen aan het urencriterium en het bezit van de vereiste vergunningen.

 • Bij aanvraag uitkering levensonderhoud: berekening van het verwachtte netto-inkomen in de maanden waarvoor de aanvraag wordt gedaan. 

 • Gegevens over de samenstelling van het huishouden (wel/geen partner).

 • Naam onderneming, nummer en datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, rechtsvorm, verklaring over vestiging bedrijf of uitvoering hoofdzakelijke activiteiten in Nederland. 

 • Bewijsstukken: kopie van legitimatiebewijs of identiteitsbewijs en dat van de eventuele partner, eventuele jaarrekening, afschrift bankrekening waarop uitkering of lening gestort moet worden, andere bewijsstukken die noodzaak van de lening bedrijfskrediet of eventueel uitkering levensonderhoud aannemelijk maken. 

 • Verklaring dat de financiële problemen zijn ontstaan door de coronacrisis.

 • Voor hoeveel (1, 2 of 3) en welke maanden je de overbrugging wil aanvragen.

Einde Tozo

Omdat de meeste beperkende maatregelen inmiddels zijn opgeheven, heeft de overheid aangegeven dat de Tozo eindigt per 1 oktober 2021. Vanaf dat moment kunnen zelfstandig ondernemers weer terugvallen op de reguliere bijstand voor zelfstandig ondernemers (Bbz).

Bedrijfslening

De tweede vorm van ondersteuning is een lening voor bedrijfskapitaal, mocht je als zelfstandige plotseling in liquiditeitsproblemen komen. Leningen voor bedrijfskapitaal kunnen maximaal oplopen tot € 10.157 tegen een lager rentepercentage dan nu voor het Bbz geldt, namelijk 2%. De lening heeft een maximale looptijd van 3,5 jaar. 

Wat vind je van dit artikel?

Evelien Mulder

Auteur

Evelien Mulder

Als content marketeer help ik onze partners met het bereiken van onze doelgroep: ondernemers. Eigenlijk creëer ik een win-win-win-situatie: wij bieden de ondernemer gratis relevante content, zoals een kennisartikel, whitepaper of bedrijfsscan. Deze content wordt gesponsord door een partner, die hiermee ondernemers bereikt. De derde win? Ik draag bij aan onze missie: Verhalen maken die verbinden. Ik ben begonnen bij MKBSD als ondernemerssupporter, ik ondersteunde ondernemers via onze verschillende platformen. Door deze ervaring weet ik als contentmarketeer precies welke uitdagingen, problemen en kansen ondernemers in hun dagelijks ondernemersleven tegenkomen.