Hoe kom ik onder mijn huurcontract uit?

En wat zijn de voorwaarden?

hoe kom ik onder mijn huurcontract uit
Vastgoed - mkb.law

Aankoop bedrijfspand vanuit privé of vanuit een BV?

Er zijn drie opties om je huurcontract te beëindigen. Je kunt een andere huurder vinden, het contract afkopen of in overleg gaan met de verhuurder. Houd wel rekening met de voorwaarden.

Dit zijn de drie opties om onder je huurcontract uit te komen

  • andere huurder vinden

  • contract opzeggen

  • regeling treffen met verhuurder.

Andere huurder vinden

Je kunt zorgen dat iemand anders jouw contract overneemt. Dit heet indeplaatsstelling. De inhoud van de verbintenis verandert niet. Ook de looptijd van het contract blijft hetzelfde. Stel, na drie jaar besluit je te stoppen met huren. De looptijd van het contract was vijf jaar. De nieuwe huurder die jij gevonden hebt, heeft dus sowieso een contract voor de overgebleven twee jaar. Eventuele opties, voor bijvoorbeeld nog eens vijf jaar huren, blijven ook bestaan. De huurprijs blijft ook hetzelfde. De verhuurder is verplicht om de nieuwe huurder te accepteren. Er zijn twee uitzonderingen hierop. De eerste uitzondering is als de verhuurder kan aantonen dat de mensen die jouw contract overnemen geen goede huurders zijn. Je bent geen goede huurder als je bijvoorbeeld aantoonbaar regelmatig achterblijft met betalingen. De tweede uitzondering is als de eigenaar het pand dringend voor zichzelf, voor de echtgeno(o)t(e) of voor de (pleeg)kinderen nodig heeft. Als hij wil renoveren of als hij het pand een andere bestemming wil geven, kan dit ook dringend genoeg zijn. Bij beide uitzonderingen bepaalt de Kantonrechter of de huurovereenkomst beëindigd mag worden.

Contract opzeggen

Je kunt je contract opzeggen. Je hebt altijd een opzegtermijn. Hoelang die termijn is, ligt aan het soort bedrijf dat je hebt (is het een ‘bedrijfsruimte’ of een ‘overige bedrijfsruimte’?).

  • Bedrijfsruimte (vaak ex 290 genoemd): Het contract bestaat uit twee perioden van vijf jaar. Als het na tien jaar nog niet opgezegd is, gaat dit over in een contract voor onbepaalde tijd. Na vijf jaar heb je de eerste mogelijkheid tot stopzetten van je contract. Je moet dan minimaal een jaar van tevoren opzeggen via een aangetekende brief of een deurwaardersexploot. Dit is een officiële schriftelijke mededeling die uitgereikt wordt door de deurwaarder, de postbode of een ambtenaar. Na de tweede periode van vijf jaar gelden vrijwel dezelfde voorwaarden. Het verschil is de opzegtermijn. Als je na de tweede periode te laat bent, wordt het contract niet automatisch verlengd maar blijft alleen de jaar opzegtermijn staan. Bijvoorbeeld, je huurt het pand vanaf 1 januari 2009. Dan kan je de huur vanaf 1 januari 2014 opzeggen. Dit moet dus gebeuren vóór 1 januari 2013. Zoniet, dan gaat de tweede termijn automatisch in en heb je opnieuw een huurcontract voor vijf jaar. Deze loopt weer af op 1 januari 2018, dus opzeggen voor 1 januari 2017.

  • Overige bedrijfsruimte: Officieel is de opzegtermijn de betalingstermijn. Stel je betaalt maandelijks de huur, dan moet je minimaal een maand van tevoren het contract opzeggen. Dit hoeft niet verplicht per deurwaardersexploot of aangetekende brief, ook al is dit wel aan te raden. Het is mogelijk dat in het huurcontract een andere opzegtermijn wordt opgenomen.

Regeling treffen met verhuurder

Zijn de eerste twee genoemde opties niet mogelijk onderhandel dan met de verhuurder. Misschien dat jullie samen een regeling kunnen treffen. Een contract afkopen is niet zonder meer mogelijk.


Een onderneming oprichten en draaiende houden is natuurlijk een groot deel van wat een ondernemer doet. Maar vaak ben je afhankelijk van vastgoed om al je personeel en materiaal kwijt te kunnen. Aangezien dit een klein en specifiek onderwerp is, maar van hartstikke groot belang voor je onderneming, hebben wij samen met mkb.law een helpdesk opgezet voor de ondernemers die hiermee te maken krijgen.

Wat vind je van dit artikel?