Hoe wijzig ik de bestemming van een horeca pand?

Kan ik een pand met horecabestemming voor andere activiteiten gebruiken?

cafe, horeca

In een pand met horecabestemming wil je naast horeca ook andere activiteiten gaan bedrijven, zoals detailhandel. Mag dit zomaar? En is het mogelijk een bestemmingsplan te wijzigen?

De meeste gemeenten voeren een horecabeleid waarbij de horeca wordt geconcentreerd in een bepaald (centrum)gebied. Hierbij wordt de bestaande horeca buiten dit gebied gehandhaafd terwijl nieuwe horeca buiten het concentratiegebied meestal niet is toegestaan. Een drank- en horecavergunning kent daarbij vaak verschillende gradaties, waarbij in bestemmingsplannen veelal onderscheid wordt gemaakt tussen zogehete 'zachte horeca' (cafetaria, snackbar, restaurant, hotel) en 'harde horeca' (discotheek, bardancing).  

Wat is de juiste bestemming?

Afhankelijk van overige 'gevoelige'  bestemmingen in de omgeving, zoals wonen, worden in verband met geluid- en parkeeroverlast zachte of harde horecavestigingen toegestaan. Je zal bij de gemeente moeten nagaan of het pand dat je op het oog hebt een horecabestemming heeft en of die past bij jouw bedrijfsopzet. Tevens moet je je realiseren dat je voor een terras een terrasvergunning moet aanvragen bij de gemeente.

Wat is ondersteunende horeca?

De zogenoemde 'ondersteunende horeca' is vaak onderdeel van een detailhandel (foodwinkel), museum, ziekenhuis of sportaccommodatie. In die gevallen moet de horecafunctie ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie en gelden de algemene horecaregels. Je moet in alle gevallen goed opletten of het pand dat je wilt kopen of huren de juiste bestemming heeft. Ook al is er op het moment dat je het pand wilt kopen een horecabedrijf gevestigd, wil dat nog niet zeggen dat je er zonder meer kunt intrekken. Per vestigingsadres wordt dus gekeken of de gewenste bestemming binnen het gemeentelijke bestemmingsplan past.

Wat vind je van dit artikel?