Wat is een postzegelplan?

Alle info over het kleine bestemmingsplan

Een postzegelplan is een variant op het bekende bestemmingsplan. Het beschrijft een ruimtelijke indeling van een zeer klein gebied of terrein en is te gebruiken om het bestaande bestemmingsplan te veranderen.

Een postzegelplan kan van belang zijn als je bezig bent met het zoeken naar een geschikte locatie voor je bedrijf. Als het bestemmingsplan je plannen voor een bedrijf dwarsboomt, kun je proberen de gemeente te overtuigen een postzegelplan op te stellen. In dit artikel leggen we je uit waar je op moet letten bij een postzegelplan.

Wat is een postzegelplan?

Een postzegelplan is een bestemmingsplan, maar kent (vrijwel) geen verschillende elementen met onderlinge samenhang: het gaat om één, hooguit enkele percelen. Andere namen voor het postzegelplan zijn een partiële herziening, een detailplan of een gedeeltelijke herziening. De procedure voor een postzegelplan is verder geheel hetzelfde als die voor een bestemmingsplan.

 Een postzegelplan is alleen bedoeld om:

  • de bestemming van één of enkele percelen te wijzigen

  • om concrete bouwplannen mogelijk te maken

  • of om ongewenste ontwikkelingen ter plaatse te kunnen tegengaan.

In het onderstaande voorbeeld wordt beschreven hoe kleinschalig zo’n postzegelplan kan zijn.

Voorbeeld: wanneer kan een postzegelplan ingezet worden?

In het bestemmings- of structuurplan kan bepaald zijn dat op de locatie die wordt ontwikkeld, bijvoorbeeld geen winkelcentrum mag worden gebouwd. Dit zegt echter nog niet alles. De provincie en gemeente zijn vaak bereid om hierover een gesprek aan te gaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Jij kan dan uitleggen wat voor onderneming je in gedachten hebt en wat de voordelen daarvan zijn.

Vooral in gebieden waar er weinig economische activiteiten zijn of je een specifiek project hebt dat goed is voor de werkgelegenheid, laten gemeentes wat dat betreft vaak alle opties open.

Een gemeente kan dan bereid zijn om concessies te doen. Hiervoor moet dan wel het bestemmingsplan gewijzigd worden. Dit gaat niet zomaar. Er wordt dan een postzegelplan voor de betreffende locatie opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de risicocontouren die er bestaan. Dit houdt in dat de woningen op een bepaalde afstand van bijvoorbeeld een winkelgebied moeten staan. Dit kan worden aangepast door de gemeente.

Procedure

Bij het postzegelplan geldt dezelfde procedure als bij een bestemmingsplan. Eerst wordt er een ontwerp voor het plan opgesteld. Vervolgens zijn er de inspraakronden, voor iedereen uit de omgeving of andere belangstellenden. Zodra deze inspraak behandeld is, moet het plan nog goedgekeurd worden door de Gedeputeerde Staten.

Wat vind je van dit artikel?