Aan welke eisen moeten producten voldoen bij export?

Producteisen bij export

business-concept-two-men-shake-hands-with-document-P2DZLE6

Als je goederen wilt exporteren, moeten ze aan verschillende eisen voldoen. Deze eisen kun je grofweg onderverdelen in algemene uitvoerregels, zoals vergunningen, en specifieke producteisen, zoals etikettering.

In principe geldt dat voor export binnen de EU je niet met de douane in aanraking komt, al zijn er natuurlijk de nodige uitzonderingen. Buiten de EU moet je echter nog steeds rekening houden met aangiftes, vergunningen, documenten en verpakkingseisen.

Uitvoeraangifte

Als je goederen naar landen buiten de EU wilt exporteren, moet je de goederen ‘aanbrengen’ bij de douane en officieel toestemming krijgen om de goederen de EU uit te voeren. Dat doe je met een Enig Document

Uitvoervergunning

Voor sommige producten heb je een uitvoervergunning nodig als je ze wilt exporteren. Bijvoorbeeld strategische goederen (wapens, militaire goederen) en cultuurgoederen (kunstwerken, archeologische vondsten). Ook kun je te maken krijgen met internationale handelsrestricties

Exportdocumenten

Als je exporteert, krijg je te maken met een flinke stroom documenten. Per product en land waarnaar u wilt exporteren, verschillen de benodigde douanepapieren. Standaard moeten producten vergezeld gaan van een handelsfactuur en een transportdocument. Douanepapieren zijn bijvoorbeeld:

  • Certificaat van Oorsprong (CvO): hiermee verklaart een KvK in welk land een te exporteren product is gemaakt. Een CvO heb je nodig als je exporteert naar bepaalde landen buiten de EU. 

  • EUR.1 en EUR-MED: hiermee kun je korting of vrijstelling van invoerrechten in bepaalde landen krijgen. De EU heeft met een aantal (groepen van) landen handelsakkoorden gesloten voor deze formulieren. 

  • Je kunt de documenten aanvragen bij de Kamer van Koophandel. Op die website vind je nog meer documenten die je nodig kan hebben bij internationale handel. Ook kun je een kijkje nemen op de Market Access Database van de EU, waar je informatie kunt vinden over exportdocumenten die je nodig hebt als je exporteert naar landen buiten de EU.

Etikettering

Per land en per type product kunnen de eisen op het gebied van etikettering verschillen. Zo moet op voedingsmiddelen bijvoorbeeld altijd op het etiket staan wat de ingrediënten zijn. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kun je per land zoeken naar de specifieke eisen.

Verpakking

De regels voor de verpakking van het product verschillen per land. Let er ook op dat sommige materialen niet toegestaan zijn in bepaalde landen. Zorg voor tijdens het transport er in elk geval voor dat het product beschermd is tegen schokken, vocht, brand, etc. 

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Liesbeth Meenink