Met welke internationale handelsrestricties moet ik rekening houden?

Checklist | Wat mag je uitvoeren en doorvoeren?

11 december 2015

Je mag niet elk product zomaar exporteren. Voor bepaalde goederen en landen bestaan internationale handelsrestricties. Hierbij gaat het om militaire goederen en spullen die als wapen kunnen worden ingezet. De regels zijn gebaseerd op internationale verdragen, exportcontroleregimes en Europese besluitvoering.

Sjabloon Exportplan

Naast de gewone wetten en regels rond im- en export, bestaan er strenge restricties rond militaire goederen (zoals wapens en munitie) en dual use-goederen, die zowel een civiele als een militaire toepassing kunnen hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan koolstofgarens, die worden gebruikt om tennisrackets en golfclubs te versterken, maar ook een onderdeel zijn van ultracentrifuges waarmee uranium kan worden verrijkt.

Vergunningen

Voor het uivoeren of doorvoeren van militaire goederen heb je een vergunning nodig. Er zijn individuele, globale en algemene vergunningen. Voor dual use-goederen heb je meestal alleen een vergunning nodig als je ze naar landen buiten de Europese Unie vervoert. Het hangt van de bestemming en de eindgebruiker af of je de vergunning krijgt.

De lijst met dual use-goederen is ingedeeld in tien categorieën:

  • nucleaire goederen;

  • materialen, chemicaliën, micro-organismen, toxines;

  • materiaalbewerking;

  • elektronica;

  • computers;

  • telecommunicatie en informatiebeveiliging;

  • sensoren en lasers; navigatie en vliegtuigelektronica;

  • zeewezen en schepen;

  • ruimtevaart en voortstuwing.

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor volledige lijsten van alle militaire en dual use-artikelen die je niet zomaar mag uitvoeren.

Bijzondere landen

Voor sommige landen bestaan extra restricties. Dat zijn landen die in oorlog zijn of een dictatoriaal regime hebben. Denk bijvoorbeeld aan Iran, Irak, Afghanistan, Libië, Syrië, Jemen, Wit-Rusland, Somalië, Eritrea, Ivoorkust, Myanmar (Birma), Noord-Korea en Democratische Republiek Congo.

Voor andere landen, als Australië, Japan, Noorwegen, Zwitserland en de Verenigde Staten zijn veel exportrestricties juist opgeheven. Deze landen houden zich aan de exportcontroleregimes en hebben een met Nederland vergelijkbaar exportcontrolebeleid. Voer je militaire of dual-usegoederen uit naar een van deze landen? Dan kun je een algemene vergunning aanvragen en hoef je niet meer elke transactie apart aan te melden.

Op de website van AgentschapNL vind je voor elk land actuele informatie over wat je wel en niet mag uitvoeren en welke vergunningen je nodig hebt.

Auteur

Marlou Visser