Nieuw pensioenstelsel 2020

Wat houden de nieuwe regels in?

Nieuw pensioenstelsel 2020

In juni 2019 is het nieuwe Pensioenakkoord gesloten, met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Zo krijgen we vanaf 1 januari 2023 een nieuw pensioenstelsel. Het doel is meer transparantie en een persoonlijker pensioen. Wat is de status van het nieuwe pensioenstelsel in 2020 en wat zijn de regels?

Status van het nieuwe pensioenstelsel in 2020

In juni 2019 sloot het kabinet met werkgevers- en werknemersorganisaties het Pensioenakkoord 2019. Een jaar later, in juli 2020, werd er ook een akkoord bereikt over de hoofdlijnen van de uitwerking van het pensioenakkoord. Met het nieuwe pensioenakkoord zijn er nieuwe afspraken gemaakt over: 

  • minder snelle verhoging aow leeftijd,

  • betere afspraken voor zware beroepen (bijvoorbeeld de RVU-vrijstelling),

  • verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers,

  • modernisering van het pensioenstelsel.

Vooral het laatste punt was erg belangrijk: met een nieuw soort arbeidsmarkt is het ook tijd voor een nieuw pensioenstelsel. 2020 wordt het jaar waarin de wetgeving wordt vernieuwd. In 2021 en 2022 kun je je voorbereiden op deze wetgeving en op 1 januari 2023 moet het nieuwe pensioenstelsel ingaan. Vervolgens heb je vier jaar om nieuwe afspraken met je werknemers te maken.

Wat verandert er met het nieuwe pensioenstelsel?

Het nieuwe pensioenstelsel brengt een aantal veranderingen met zich mee, voor verschillende partijen. Zowel werkgevers, werknemers, zzp’ers als huidige gepensioneerden zullen verschil merken. Deze zaken gaan veranderen:

  • De premies worden leeftijdsonafhankelijk en afhankelijk van de economie. Voor jou als werkgever betekent dit stabiele en voorspelbare pensioenpremies. Hieronder lees je meer over de eerlijke premies.

  • Het pensioenstelsel inzichtelijker en transparanter voor werknemers, je werknemers krijgen elk jaar een overzicht van hun te verwachten pensioen.

  • Zzp’ers krijgen toegang tot het pensioenstelsel.

  • Je werknemers kunnen op hun pensioenleeftijd eenmalig een bedrag laten uitkeren, van maximaal 10 procent van het ouderdomspensioen. 

  • Er komen betere regels voor nabestaandenpensioen, vooral voor het pensioen wat de partner krijgt als je werknemer voor de pensioendatum overlijdt. 

Eerlijke premies

De pensioenpremies zijn nu zo opgebouwd dat het pensioen van de huidige gepensioneerden wordt betaald door de premies van jouw werknemers. De hoogte van de te betalen premie is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Het huidige stelsel staat onder druk, waardoor pensioenfondsen moeten gaan korten. In het nieuwe pensioenstelsel worden de risico’s eerlijker verdeeld tussen jong en oud. De pensioenen worden afhankelijk van de stand van de economie. Gaat het economisch goed? Dan merken je werknemers dit aan de stand van hun uiteindelijke pensioen. Gaat het wat minder? Dan merken ze dit ook, maar schommelingen worden zo goed mogelijk gedeeld. Richting de AOW-leeftijd wordt de beweeglijkheid van het pensioen kleiner en dus het risico op een laag pensioen als het economisch tegenzit lager. 

Wat vind je van dit artikel?

Evelien Mulder

Auteur

Evelien Mulder

Als content marketeer help ik onze partners met het bereiken van onze doelgroep: ondernemers. Eigenlijk creëer ik een win-win-win-situatie: wij bieden de ondernemer gratis relevante content, zoals een kennisartikel, whitepaper of bedrijfsscan. Deze content wordt gesponsord door een partner, die hiermee ondernemers bereikt. De derde win? Ik draag bij aan onze missie: Verhalen maken die verbinden. Ik ben begonnen bij MKBSD als ondernemerssupporter, ik ondersteunde ondernemers via onze verschillende platformen. Door deze ervaring weet ik als contentmarketeer precies welke uitdagingen, problemen en kansen ondernemers in hun dagelijks ondernemersleven tegenkomen.