Wat is meewerkaftrek?

Je partner uitbetalen als hij of zij meewerkt

27 november 2020 2 minuten

Werkt je partner mee in je bedrijf, dan kun je kiezen voor meewerkaftrek of partnervergoeding om dit financieel aantrekkelijk te maken. Bekijk welke optie voor jou het meest gunstig is.

Als je partner onbetaald meewerkt in jouw onderneming dan kan je profiteren van de meewerkaftrek. Deze is afhankelijk van de winst en het aantal meegewerkte uren. Het is dus sowieso belangrijk een goede urenadministratie bij te houden voor je partner, of voor jezelf als je in het bedrijf van je partner werkt. Niet alle uren van je partner kunnen zomaar meegenomen worden. Dat geldt voor uren die worden besteed aan ondersteunende werkzaamheden en werkzaamheden die ongebruikelijk zijn voor het aangaan van een samenwerkingsverband.

Criteria

Verder moet je aan enkele criteria kunnen voldoen:

 • Je moet zelf voldoen aan het urencriterium. Dit houdt in dat je zelf minstens 1225 uur arbeid in je onderneming hebt gestopt (op jaarbasis).

 • Meer dan vijftig procent van je totale arbeidstijd moet aan deze onderneming besteed zijn. Dit geldt overigens alleen als je tussen 1997 en 2001 al ondernemer was.

 • Je partner heeft meegewerkt zonder een vergoeding daarvoor te krijgen.

Percentages

Afhankelijk van de meegewerkte uren van de partner kunnen de volgende percentages van de winst worden afgetrokken:

 • van 0 uur tot 525 uur: 0%;

 • van 525 uur tot 875 uur: 1,25%;

 • van 875 uur tot 1.225 uur: 2,00%;

 • van 1.225 uur tot 1.750 uur: 3,00%;

 • van 1.750 uur en meer: 4,00%. 

De winst waarover je de meewerkaftrek berekent is de winst uit één of meer van je ondernemingen, verminderd met dat deel van de winst:

 • dat is behaald met (gedeeltelijk) staken van de onderneming;

 • dat je hebt als gevolg van een vergoeding voor onteigening;

 • dat behaald is door de onderneming (gedeeltelijk) naar het buitenland over te brengen.

Het bedrag van de meewerkaftrek is voor je partner geen inkomen. Je partner hoeft daarover dus geen belasting te betalen. De meewerkaftrek is onderdeel van de ondernemersaftrek.

Partnervergoeding

Indien de partner meewerkt in een onderneming die de vorm van een BV of NV heeft, kan je geen meewerkaftrek hebben. De meewerkende echtgenoot zal dan een dienstbetrekking aangaan met de rechtspersoon. Je kan dan te maken krijgen met partnervergoeding. Meer informatie over partnervergoeding lees je in dit artikel.