Zijn giften aan een ANBI aftrekbaar?

Pak het slim aan als je giften geeft aan een goed doel

04 maart 2022 4 minuten

Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar, tenminste, als je rekening houdt met bepaalde voorwaarden. Dat maakt giften geven aan een goed doel om meerdere redenen een goed idee. Je ondersteunt je goede doel én je profiteert van belastingvoordelen. Hoe zit het met giften aan ANBI’s en de regels van de Belastingdienst?

Wat is een ANBI?

ANBI is een afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI worden als ze zich bijna helemaal inzet voor het algemene belang. Hiervoor geldt een 90%-eis: de instelling moet minimaal 90% van de uitgaven besteden aan het algemene belang. Een ANBI mag geen winstoogmerk hebben.

Bovendien hebben ANBI’s de plicht om gegevens over de ANBI te publiceren, bijvoorbeeld het beleidsplan en een financiële verantwoording. Ze mogen geen winstoogmerk hebben en moeten voldoen aan integriteitseisen en aan bepaalde administratieve verplichtingen.

De Belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone ANBI’s en culturele ANBI’s. Voor de categorie culturele ANBI’s geldt nog meer belastingvoordeel. Later in dit artikel lees je meer hierover. Op de website van de Belastingdienst kun je checken of jouw goede doel een ANBI is

Wanneer is je gift aftrekbaar?

Niet alle giften zijn aftrekbaar. Je gift moet aan een aantal voorwaarden voldoen als je in aanmerking wilt komen voor belastingvoordeel. De regels die hieronder staan hebben alleen betrekking op giften aan goede doelen, en dus bijvoorbeeld niet op relatiegeschenken.

Om te beginnen is het goed om te vermelden dat contante giften niet aftrekbaar zijn. Verder heb je twee soorten giften: gewone giften en periodieke giften. Beide hebben verschillende regels.

Gewone giften

Een gewone gift is een eenmalige gift. Voor deze categorie geldt een drempel en een maximumbedrag. Deze zijn afhankelijk van je drempelinkomen (het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, zonder je persoonsgebonden aftrek). Het bedrag van de gift moet boven de 1% van je drempelinkomen liggen, met een minimumbedrag van € 60,-. Maar het bedrag mag niet hoger liggen dan 10% van je drempelinkomen. Verder gelden de volgende voorwaarden:

 • Je geeft aan een ANBI

 • Je geeft vrijwillig

 • De instelling levert geen tegenprestatie voor je gift

 • Je hebt schriftelijk bewijs dat je de gift hebt gedaan

Voorbeeld gewone gift

 • Je hebt een drempelinkomen van € 25.000

 • Het drempelbedrag is dus € 250 (1%)

 • Het maximumbedrag is € 2.700 (10%)

 • Je geeft een gewone gift van € 500

 • De aftrek: € 500 - € 250 = € 250.

Periodieke giften

Voor periodieke giften zijn de regels wat anders. Je hoeft geen rekening te houden met je drempelinkomen of met een maximumbedrag. Je gift is een periodieke gift als je jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling doneert. Het maakt dan niet uit of je dat één keer per jaar doet, of dat je de gift verdeelt over meerdere donaties. Je betaalt het bedrag minstens vijf jaar lang en je hebt vastgelegd wanneer je gift stopt. Om voor belastingaftrek in aanmerking te komen, moet je periodieke gift verder voldoen aan drie voorwaarden:

 • Je geeft aan een ANBI

 • Je hebt je gift vastgelegd bij een notaris. Je mag ook gebruikmaken van een overeenkomst van de ANBI of van de Belastingdienst

 • De instelling levert geen tegenprestatie voor je gift

Een periodieke gift aan een vereniging is in sommige gevallen ook aftrekbaar. Die vereniging moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de vereniging minstens 25 leden hebben, ze heeft volledige rechtsbevoegdheid, ze hoeft geen vennootschapsbelasting te betalen en ze is gevestigd in één van de lidstaten van de EU, op Aruba of de Nederlandse Antillen.

Giften en vennootschapsbelasting

Bedrijven die vennootschapsbelasting (vpb) betalen mogen hun giften aftrekken van de winst. Op jaarbasis mag de aftrek ten hoogste 50% van de winst zijn, met een maximumbedrag van € 100.000. Ook voor deze giften geldt dat ze alleen aftrekbaar zijn als er schriftelijk bewijs voor is. Contante giften zijn sinds 2021 niet meer aftrekbaar.

Giften aan culturele ANBI: extra belastingvoordeel

Als je aan een culturele ANBI geeft, kom je in aanmerking voor extra belastingvoordeel. Je mag dan namelijk je gift vermenigvuldigen met 1,25 (oftewel met 25% verhogen, met een maximum van € 1.250) en de uitkomst aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.

Voorbeeldberekening culturele ANBI 

 • Je geeft jaarlijks € 5.000 aan een culturele ANBI (minstens 5 jaar lang)

 • Dit bedrag mag je met 25% verhogen, dus: € 5.000 x 25% = €1.250 

 • Je mag dan in totaal dus aftrekken: 5.000 + 1.250 = € 6.250 

Bedrijven die vennootschapsbelasting betalen en aan een culturele ANBI geven, krijgen zelfs nog meer voordeel. Zij mogen de gift vermenigvuldigen met 1,5 (oftewel met 50% verhogen, met een maximum van € 2.500) en dat bedrag aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voorbeeldberekening gift aan culturele ANBI vpb

 • Je geeft € 2.000 aan een culturele ANBI

 • Dit bedrag vermenigvuldig je met 1,5

 • Je aftrek is € 3.000.

Lees meer over aftrekposten voor ondernemers

Wil je zelf een ANBI worden?

Het heeft veel belastingvoordelen als je instelling een ANBI-status krijgt. Je kunt makkelijker giften ophalen, want als je een ANBI bent, kunnen donateurs gebruikmaken van aftrek. Als je een ANBI wilt worden, kun je een beschikking aanvragen bij de Belastingdienst. Dat doe je door een formulier te downloaden, in te vullen en terug te sturen naar de Belastingdienst. Vervolgens zul je te horen krijgen of jouw instelling voldoet aan de eisen.