Hoe kan ik een vergrijpboete voorkomen?

Hoe hoog is de boete en wanneer moet ik hem betalen?

05 januari 2020 2 minuten

De Belastingdienst kan je bij opzet of grove schuld een vergrijpboete opleggen. Zelfs het niet voldoen aan een verzoek tot informatie kan een vergrijpboete tot gevolg hebben. Gelden er termijnen voor een vergrijpboete en nog belangrijker; hoe kun je een vergrijpboete voorkomen?

De Belastingdienst kan je bij opzet of grove schuld een vergrijpboete opleggen. Het moet hierbij wel gaan om een ernstig financieel vergrijp, zoals het onjuist indienen van een aangifte. Zelfs het niet voldoen aan een verzoek tot informatie kan een vergrijpboete tot gevolg hebben.

De Belastingdienst is niet een instelling om mee te sollen. Je mag bij de aangifte maximaal voordeel halen uit de mogelijkheden, maar overtreed de regels niet. Bijvoorbeeld het onjuist opgeven van bedragen in de BTW-aangifte of het niet doen van aangifte kan geval al een sanctie opleveren. Je kunt dus beter een vergrijpboete voorkomen.

Wat is een vergrijpboete?

Een vergrijpboete is een financiële sanctie voor het niet naleven van de regels en de wetten. Het doel is om bijvoorbeeld de verschuldigde belasting alsnog te incasseren en het is tevens een dwangmiddel om de regels niet nog een keer te overtreden. De lichtere strafvariant is de verzuimboete. Bij ernstige overtredingen kan de Belastingdienst een vergrijpboete opleggen.

Waarover wordt de vergrijpboete berekend?

De boete wordt vaak gebaseerd op het bedrag dat onterecht verkregen of verzwegen is. Er gelden geen termijnen voor de vergrijpboete. Bij grove schuld bedraagt de boete bij het eerste vergrijp 25 procent van de verschuldigde belasting. Bij opzet is de eerste boete hoger, namelijk 50 procent van de verschuldigde belasting. Ga je binnen vijf jaar nog een keer in de fout? Dan lopen de boetes nog hoger op. Er kunnen wel verzachtende omstandigheden meespelen bij het bepalen van de vergrijpboete. 

Wat als je vindt dat de boete onterecht is?

Via de rechter kun je de vergrijpboete aanvechten. Zo speelde in mei van dit jaar in het gerechtshof van Den Bosch een zaak waarin de Belastingdienst een vergrijpboete heeft opgelegd. Het ging om een wokrestaurant dat (volgens de Belastingdienst) fraudeerde via het kassasysteem. In de kassa werd een afroommodule gebruikt. Deze zorgde ervoor dat contante betalingen deels uit de boeken verdwenen. De rechter moest oordelen over de boete die door de Belastingdienst aan de eigenaren was opgelegd. De rechter heeft de Belastingdienst in dit geval gelijk gegeven.