BTW-tarieven en vrijstellingen

Een overzicht van de BTW-tarieven die de Belastingdienst onderscheidt

26 november 2020 3 minuten

Zodra je goederen of diensten levert, ben je als ondernemer verplicht btw te berekenen. Nederland kent drie soorten btw-tarieven. Maar welk tarief moet je voor welk goed of dienst berekenen? Meer hierover vind je in dit artikel.

De drie btw-tarieven zijn 21%, 9% en het nultarief. Maar in sommige gevallen kun je ook vrijstelling krijgen. Op deze pagina lees je alles over de btw-tarieven en vrijstellingen, iets wat je zeker wilt weten als ondernemer voor de btw

Algemeen tarief: 21%

Het algemene btw-tarief is 21%. Het geldt voor dienstverlening en duurzame producten. Het is van toepassing op alle goederen en diensten die niet onder de andere tarieven vallen. Als de vrijstelling, de verleggingsregeling, het 0%-tarief of het 9%-tarief niet van toepassing zijn, moet je btw berekenen naar het algemene 21%-tarief.  

Laag tarief: 9%

Het lage btw-tarief is op 1 januari 2020 verhoogt van 6% naar 9%. Dit tarief geldt voor een grote diversiteit aan goederen en diensten.

 • Etenswaren en dranken (behalve alcoholhoudende) en grondstoffen hiervoor;

 • Rundvee, schapen, geiten, varkens en paarden;

 • Geneesmiddelen;

 • Boeken, dagbladen en tijdschriften;

 • Land- en tuinbouwzaden;

 • Sierteeltproducten.

Onder andere de volgende diensten vallen ook onder het 9%-tarief:

 • Personenvervoer;

 • Kappersdiensten;

 • Herstel van fietsen;

 • Uitvoerende kunstenaars (een artistieke prestatie die het publiek direct of indirect kan beluisteren of bekijken);

 • Verhuur van vakantiewoningen;

 • Renovatie in en aan woningen die langer dan twee jaar in gebruik zijn genomen. 

Nultarief: 0%

Als goederen worden uitgevoerd naar het buitenland en daar worden verbruikt, vallen ze niet onder de Nederlandse omzetbelasting. Die belast namelijk alleen het verbruik in Nederland. In deze gevallen geldt het zogenaamde nultarief en hoef je geen btw te berekenen. Voor de levering van producten en diensten aan ondernemers en rechtspersonen in EU-landen geldt het 'bestemmingslandbeginsel'. Dit houdt in dat de heffing van omzetbelasting plaats vindt in het EU-land waar de goederen heen worden verzonden. Let op: als je goederen of diensten levert aan particulieren in andere EU-landen, dan moet je wel btw heffen. Lees meer over btw en het exporteren van goederen

Vrijgestelde diensten

Vrijgesteld van btw zijn onder meer de diensten van artsen, verpleegkundigen verzekeringsadviseurs en journalisten. Ook onderwijs gericht op de uitoefening van een beroep of functioneren in een werkkring, is vrijgesteld van btw. Vrijstelling houdt in dat over de vergoeding geen omzetbelasting verschuldigd is.

Wel of geen vrijstelling?

De vraag of diensten wel of niet zijn vrijgesteld, levert nogal eens discussie op. Het werk van journalisten en tekstschrijvers bijvoorbeeld is alleen vrijgesteld als het gaat om het eigen gedachtegoed van de auteur. Maakt dezelfde journalist slogans of vervaardigt hij leesbare teksten voor brochures, dan vallen de werkzaamheden onder het algemene tarief van 21%.

De margeregeling en BPM bij auto's

Bij de verkoop van tweedehands auto's gelden speciale regels. Als je de margeregeling toepast, mag je de nog aanwezige rest-BPM (Belasting op Personenauto's en Motorrijwielen) niet verrekenen met de door jou te betalen btw.

Een rekenvoorbeeld:

Je koopt een tweedehands occasions voor € 3.000,-. De rest-BPM bedraagt nog € 5.000,-. Na een opknapbeurt wordt de auto verkocht voor € 10.000,-. Met toepassing van het normale btw-systeem zou je de rest-BPM op de verkoopprijs in mindering mogen brengen. Onder de margeregeling is echter de aankoopprijs van toepassing.

Heb je bij het opknappen van de auto nieuwe onderdelen gebruikt, dan kun je de btw die aan jou in rekening is gebracht voor deze onderdelen in vooraftrek brengen.

Schemergebied

Bevind je je met je werkzaamheden in een schemergebied? Weet je niet zeker onder welk tarief je valt? Vraag dan altijd schriftelijk inlichtingen bij de Belastingdienst. Bedenk je ook dat een btw-vrijstelling in eerste instantie gunstig lijkt maar dat niet altijd is. Als je namelijk goederen inkoopt die je gebruikt voor vrijgestelde prestaties, dan mag je de btw die jou daarbij in rekening is gebracht, niet als voorbelasting aftrekken bij je btw-aangifte.