Reprorecht

Regeling Reprorecht Bedrijfsleven

Waarom ontvang je een factuur?

Wij krijgen vaak de vraag van ondernemers of de Stichting Reprorecht wel echt is. En moet je de factuur die je van hen krijgt wel betalen? Wij zetten de feiten op een rij.

04 februari 2020 08 maart 2021

Moet ik de factuur van Stichting Reprorecht betalen?

Wettelijke vergoeding voor auteursrechten

Heb je een factuur gekregen van Stichting Reprorecht? Je wordt niet opgelicht, het is een echte factuur voor het vergoeden van auteursrechten. Wat houdt dat in? En moet je de factuur altijd betalen? MKB Servicedesk krijgt veel vragen over de factuur van Stichting Reprorecht en daarom hebben wij alle informatie voor je op een rij gezet.

25 maart 2020 08 maart 2021

Factuur Reprorecht niet bestemd voor zzp'er

Toch een rekening gehad? Lees wat je kunt doen

Bedrijven die fotokopieën maken van auteursrechtelijk beschermd werk moeten elk jaar een bepaald bedrag betalen aan Stichting Reprorecht om te voldoen aan de Nederlandse Auteurswet. Maar wat als je nou zzp'er bent?

08 december 2015

Nieuwe regeling voor een tv op kantoor

Wat zijn de regels voor een tv in je bedrijf?

Steeds vaker hangen ondernemers tv-schermen in bedrijfsruimten. Met de actuele twitterstand, het dagmenu, een WK-wedstrijd of het nieuws. Voor sommige beelden heb je toestemming nodig van auteursrechthebbenden.

21 maart 2015

Bescherm je intellectuele kapitaal

Column | Susan Kaak, Ventoux Advocaten

Iedere ondernemer beschikt over kapitaal in de vorm van intellectuele eigendomsrechten, vaak zonder het te weten. Een domeinnaam en een handelsnaam zijn bijvoorbeeld ook vermogensbestanddelen: cruciaal om te weten als je bedrijf wordt overgenomen of failliet gaat. Hoe krijg je als ondernemer grip op dit kapitaal?

30 april 2014

Vanaf 2009 één factuur voor auteursrechten

Toezegging van minister

Bedrijven krijgen vanaf 1 januari 2009 nog maar één rekening voor het betalen van auteursrechten. Deze toezegging deed minister Hirsch Ballin van Justitie donderdag 20 december aan MKB Nederland en VNO-NCW.

20 september 2013

Wat gebeurt er als ik geen licenties regel en toch muziek draai?

Wanneer pleeg ik inbreuk op auteursrecht?

Dankzij het muziekauteursrecht heeft de muziekauteur als enige zeggenschap over zijn werk. Wanneer anderen zijn muziek bijvoorbeeld uitvoeren, kan hij daarvoor een vergoeding vragen. En hij kan in verzet komen wanneer de uitvoering tegen zijn zin plaatsvindt.

25 januari 2013

Kan ik ook zonder licenties muziek draaien in mijn bedrijf?

Wat is Creative Commons?

Er is een mogelijkheid om zonder licenties toch legaal muziek in je bedrijf af te spelen. Muzikanten die aangesloten zijn bij Creative Commons kunnen in bepaalde mate hun auteursrechten 'opzij' schuiven, waardoor luisteraars van hun muziek niet hoeven te betalen.

25 januari 2013

Wat is auteursrecht?

Waar moet je rekening mee houden?

Het auteursrecht komt, anders dan het octrooi, automatisch tot stand zodra er iets wordt geproduceerd. Om ervoor te zorgen dat niet iemand anders met je werk aan de haal gaat is het auteursrecht in het leven geroepen. Bovendien worden die werken automatisch beschermd tegen misbruik van anderen.

10 september 2012

Ruim 11.000 ondernemers steunen actie auteursrechten

Handtekeningen worden aangeboden aan minister van Justitie

Ruim 11.000 handtekeningen van ondernemers die het niet eens zijn met de manier waarop zij worden aangeslagen voor auteursrechten, worden donderdag 20 december door Bernard Wientjes van VNO-NCW en Jan Meerman van MKB-Nederland aangeboden aan minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie.

15 december 2009

Ondernemer oneens met heffingsystemen voor auteursrechten.

Protestactie van MKB-Nederland en VNO-NCW

Auteursrecht betalen akkoord, maar niet op de huidige manier. Dat is kernachtig samengevat het standpunt van de leden van MKB-Nederland over het betalen van auteursrecht door ondernemers. Volg zelf ook duizenden andere ondernemers en steun de protestactie tegen de huidige heffingsystemen!Vul vóór 17 december je reactie in en laat je stem meetellen!

15 december 2009

De maat is vol: protestactie tegen auteursrechten

MKB-Nederland en VNO-NCW initiëren protestactie tegen inningsystemen

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben onder de noemer ‘De maat is vol’ een protestactie gelanceerd tegen de bestaande inningsystemen van auteurs- en naburige rechten, zoals BUMA, SENA, of Reprorecht. Ondernemers hebben vele klachten en zijn het zat.

15 december 2009

MKB-Nederland wil één rekening voor auteursrechten

De situatie nu is onduidelijk en ineffeciënt

Het kabinet moet met spoed een einde maken aan de volstrekt onduidelijke en inefficiënte manier van het innen van auteursrechten. Uit onderzoek van MKB-Nederland blijkt dat meer dan twintig (!) organisaties zich bezighouden met de incasso en verdeling van deze gelden, niet zelden voor dezelfde groep rechthebbenden.

15 december 2009

'Strengere controle auteursrechtenorganisaties goed'

Politieke steun voor meer toezicht op auteursrechtenorganisaties

MKB-Nederland is blij met de steun die de Tweede Kamer heeft uitgesproken voor verscherpt toezicht op auteursrechtenorganisaties.

09 januari 2009