Maak winst met duurzaam ondernemen

De grootste voordelen op een rij

Duurzaam ondernemen is eigenlijk niets minder dan korte termijn en lange termijn doelen op elkaar afstemmen. Niet alleen hapsnap winst nú, maar ook zorgen dat er straks winst kan worden gemaakt.

De voordelen van duurzaam ondernemen lijken soms vooral te liggen in mooie wensen voor mens en milieu. Een beetje vaag, voor sommigen misschien nog zelfs alternatief. De realiteit is dat geen enkele ondernemer zich nog kan permitteren om niet ook de blik op de langere termijn te richten. 

Kijk om je heen

De internationalisering van de economie, van productie en verkoop, dwingt ondernemers meer dan ooit om zich heen te kijken, verder dan de eigen bedrijfsmuren. Hoe staat het met de toevoer van grondstoffen, materialen en producten tegen een redelijke prijs? Hoe ontwikkelt de energiemarkt zich? Hoe blijft de motivatie en gezondheid van medewerkers op peil? Wat verwachten klanten en wat hebben ze er voor over? Waarop rekenen zij een ondernemer af? Wat is eigenlijk je plek als ondernemer in de buurt, gemeente en samenleving? 

Voor dit soort vragen moet je als ondernemer even gaan zitten. Terwijl juist in deze tijden de waan van de dag al snel overheerst. Als voorschot geven we hier alvast de vijf belangrijkste redenen voor duurzaam ondernemen.

1. Kostenbesparing

Het lijkt tegenstrijdig: duurzaam ondernemen en kostenbesparing. Maar dat valt te bezien. Want het betaalt zich bijvoorbeeld uit in milieuwinst én een minder hoge energierekening om je te verdiepen in het energieverbruik van gebouwen en machines. Denk ook aan minder materiaalgebruik, minder verpakking, minder afval, minder transport. Minder is soms echt meer.

2. Marktaandeel

Duurzaam produceren en duurzame producten zijn inmiddels vast onderdeel geworden van het economisch verkeer. De focus op duurzaamheid leidt to innovatie van producten en processen, en dat levert weer nieuwe zakelijke impulsen op. Benut je kansen.

3. Vreemde ogen dwingen

Idealen zijn prachtig natuurlijk, maar laten we wel zijn: als aandeelhouders, klanten, werknemers en maatschappelijke groepen een mens- en milieuvriendelijkere leverancier of dienstverlening wensen, dan zal een ondernemer daarmee rekening moeten houden. Zij hebben namelijk een belangrijker troef in handen: de portemonnee.

4. Reputatiemanagement

Ondernemingen zijn ook net mensen; juist in het spotlicht zetten ze hun beste beentje voor. Logisch: klanten en financiers kijken mee en die willen een goed gevoel overhouden aan zaken doen met een ondernemer. Trouwens, als ondernemer wil je toch niet met een milieuschandaal of bedrijfsongeval in de krant staan? Onderschat de kracht van de publieke opinie nooit. Door enkel een groen of sociaal vernisje kijkt men heen.

5. Verantwoordelijkheidsbesef

De laatste, meest persoonlijke vraag: op wat voor een manier wil een ondernemer zijn of haar geld verdienen? Met de houding: na mij de zonvloed? Of als volwaardig en dus verantwoordelijk lid van de samenleving?

Wat vind je van dit artikel?