Welke vormen van mvo zijn er?

Duurzaam, groen, sociaal, ethisch en maatschappelijk betrokken ondernemen

Welke vormen van MVO zijn er

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet meer weg te denken uit het ondernemersleven. Dit kun je op meerdere manieren doen. Hier gaan we in op de verschillende vormen, de verschillen en de overeenkomsten.

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, kortweg mvo, is ondernemen met aandacht voor mens, planeet en winst. Hierbij staat mens voor je eigen werknemers en de maatschappij als geheel, de planeet voor de impact die je als bedrijf hebt op het milieu en winst spreekt voor zich. Als je maatschappelijk verantwoord onderneemt, dan heb je respect voor milieu en maatschappij. En hoewel het steeds vanzelfsprekender wordt, zijn er nog een hoop mensen die vragen: 'Wat houdt het nou precies in?'

Hier zetten we verschillende termen en vormen rondom mvo op een rij. Wat is het en wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende vormen?

Duurzaam ondernemen

Vooral kleine ondernemers spreken liever over duurzaam ondernemen dan over mvo. Bij duurzaam ondernemen ligt de nadruk vooral op de eigen organisatie, de eigen medewerkers en de eigen impact op het milieu. Het draait om jouw organisatie in plaats van om de samenleving en/of het milieu als geheel. Als je duurzaam onderneemt, dan houd je bij alle beslissingen rekening met het welzijn van je medewerkers en de impact van je activiteiten op de samenleving en het milieu. Het gaat net een stap verder dan alleen de wetten en regels volgen. De focus ligt op de lange termijn. Door duurzaam te ondernemen, zorg je ervoor dat je bedrijf ook in de toekomst kan rekenen op loyale medewerkers, draagvlak in de omgeving en minder afhankelijkheid van uitputtelijke bronnen. Groene energie kan hier bijvoorbeeld een onderdeel van zijn. 

Groen Ondernemen

Bij groen ondernemen ligt de nadruk op het milieu.  Als je groen onderneemt, dan werk je bijvoorbeeld met tweedehands materialen, vervang je vervuilende voor niet-vervuilende stoffen, gebruik je alleen duurzame energie, wek je zelf duurzame energie op en/of produceer je geen afvalstoffen. Je kunt jezelf groen noemen als jouw negatieve impact op het milieu veel kleiner is dan die van vergelijkbare bedrijven, of als jouw werkzaamheden het milieu verbeteren.

Ethisch ondernemen

Bij ethisch ondernemen ligt de nadruk op de maatschappij. Werknemers worden fatsoenlijk behandeld of er worden bijvoorbeeld expliciet kansen geboden aan groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ethisch ondernemen speelt veel in ontwikkelingslanden waar weinig vanuit de overheid is geregeld om werknemers rechten te geven. 

Fair Trade, waarbij arbeiders een minimumloon krijgen om van te leven en zich van te verenigen is een vorm van ethisch ondernemen. Ook als jij alleen leveranciers kiest die zich sterk maken voor dit soort punten ben je ethisch aan het ondernemen. 

In Nederland zie je deze vorm van mvo vooral bij bedrijven die groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden, bijvoorbeeld door ex-gedetineerden, schoolverlaters, Wajongers, mensen met een beperking of 55-plussers aan het werk te helpen.

Maatschappelijk betrokken ondernemen (mbo) 

Maatschappelijk betrokken ondernemen (mbo) is de overtreffende trap van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Hierbij houdt je namelijk niet alleen rekening met mens en milieu in je bedrijfsvoering, maar kijk je ook naar wat jij als ondernemer de maatschappij en het milieu kunt bieden. 

Sommige bedrijven lenen bijvoorbeeld eens in de zoveel tijd werknemers uit om vrijwilligerswerk in eigen dorp of stad te doen, of voeren onbezoldigd activiteiten uit voor een goed doel. Zoals het bedrijf MeursWerkt. 'Wij vinden het belangrijk om ook maatschappelijk bewust met onze lokale gemeenschap om te gaan en laten graag zien dat dit normaal is. Ons kantoor zit in Zeist. Daarom doen wij regelmatig mee aan vrijwillige projecten in Zeist, zoals het begeleiden van een sportdag voor gehandicapte kinderen.' Je kunt ook producten of diensten doneren. Ook dit is maatschappelijk betrokken ondernemen.

Sociaal ondernemen

Als je sociaal onderneemt, dan zie je een probleem op het gebied van mens, dier, milieu, kunst, cultuur of onderwijs en wil je dit op een ondernemende manier oplossen. Met jouw onderneming wil je een sociale verandering teweeg brengen. Winst geen doel op zich, maar een sociale onderneming is niet afhankelijk van giften of subsidies. Een voorbeeld van een sociale onderneming is Taxi Electric. Oprichter Edvard Hendriksen: 'Taxi Electric is een echte sociale onderneming, ontstaan vanuit het idee de vervuilende Amsterdamse taximarkt milieuvriendelijker te maken. Ook wilden we een klantvriendelijk alternatief aanbieden. Daarnaast scholen wij vijftigplussers, die moeilijk aan een baan komen, om tot chauffeur.'

Welke vorm van maatschappelijk ondernemen past het best bij jou? 

Wat vind je van dit artikel?