True Pricing: hoe pas je deze methodiek toe?

Wat is het en waarom gaan steeds meer bedrijven hiermee aan de slag?

boodschappen-prijzen-winkelen-shoppen-supermarkt-true-price-pricing

Steeds meer bedrijven gaan aan de slag met True Pricing, een methode om de werkelijke kosten van producten te berekenen en deze transparant te communiceren naar de consument. Maar wat is True Pricing precies? Waarom is het relevant voor bedrijven én consumenten? En, hoe pas je True Pricing toe? We leggen het uit.

True Pricing: de échte prijs van producten

True Pricing is een methode om de werkelijke kosten van een product te berekenen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de directe kosten, zoals materiaal- en arbeidskosten, die eigenlijk altijd in de prijs worden meegenomen. Bij True Pricing kijkt je ook naar de indirecte kosten. Die ken je wellicht als “externaliteiten”. Denk hierbij aan de kosten voor milieuvervuiling, gezondheidsproblemen en sociale ongelijkheid. 

Door deze indirecte kosten mee te nemen in de prijs van een product of dienst krijg je een realistischer beeld van wat deze aankoop écht kost. Best gek eigenlijk, dat onze normale prijzen dus blijkbaar “nep”, of in ieder geval onvolledig zijn. Die indirecte kosten zijn immers niets nieuws, want dit deel van de prijs wordt altijd al betaald door met name mensen elders op de wereld, overheden en de planeet.

Lees ook meer over duurzame consumptie en productie, SDG 12

Waarom is True Pricing relevant voor bedrijven?

True Pricing kan bedrijven helpen om hun impact op het milieu en de maatschappij te verminderen. Door de échte prijs van producten of diensten te berekenen, word je je ervan bewust dat aan bepaalde keuzes een (voorheen onzichtbaar) prijskaartje hangt. 

De ambitie om deze kosten vervolgens omlaag te brengen, stimuleert bedrijven te besluiten om duurzamer te produceren, arbeidsomstandigheden te verbeteren, of om grondstoffen te gebruiken die minder schadelijk zijn voor het milieu. 

Dit komt niet alleen het welzijn van mens en planeet ten goede, maar kan ook de reputatie van je bedrijf en de loyaliteit van klanten een boost geven. Bovendien sorteer je hiermee voor op naderende wet- en regelgeving en op de steeds luidere roep om aantoonbaar duurzame bedrijfsvoering vanuit de maatschappij. 


True pricing bij Albert Heijn

Onlangs startte Albert Heijn een experiment met echte prijzen voor koffie en cappuccino. Klanten zien nu de normale prijs en de true price van een bakkie. Het doel? Drieledig: bewustwording creëren over de verborgen sociale en milieukosten, de duurzame keuze stimuleren en leren wat klanten ervan vinden. Hoe de normale prijs tot stand komt, is overigens niet transparant.  

ah-true-pricing-koffie

Bron: Trueprice.org


True Pricing is niet alleen relevant voor bedrijven die fysieke producten verkopen. Ook bij dienstverlening zijn er immers indirecte kosten die een impact hebben op mens en milieu. De reisbeweging van de dienstverlener brengt bijvoorbeeld hogere milieukosten met zich mee als er een lange rit in een benzine- of dieselvoertuig bij komt kijken. En de true price valt wat lager uit als  de dienstverlener met het OV reist. 

Ook het verkleinen van de impact van lawaai bij het uitvoeren van de dienst, verlaagt de sociale kosten die in de echte prijs zijn opgenomen. 

Waarom is True Pricing relevant voor consumenten?

Voor consumenten kan True Pricing helpen om bewuster te consumeren. Door de échte prijs van producten te communiceren, kunnen consumenten beter geïnformeerde beslissingen maken. Zo kunnen ze bewust kiezen voor producten die minder impact hebben op het milieu of op de maatschappij. 

Als bedrijven True Pricing echt doorvoeren, dan is de duurzamere optie voor consumenten goedkoper dan de minder duurzame variant - iets wat nu vaak nog andersom is. Bij Albert Heijn ligt de true price van een cappuccino met koemelk bijvoorbeeld 17 eurocent hoger dan de cappuccino met havermelk, omdat de negatieve milieu-impact van koemelk een stuk groter is. En aangezien prijs voor veel consumenten de bepalende factor is, is de kans groot dat velen overstappen op de goedkopere en tevens duurzamere producten. 

Bij cateraar Albron pakte dit in ieder geval zo uit. Ook zij startten een experiment met het doorvoeren van de echte prijs op cappuccino, bij Rijkswaterstaat Utrecht. Het resultaat?

“Inmiddels drinkt 51% van de gasten hun koffie met plantaardige melk. Daardoor hebben we al 181 kg CO2 bespaard!”

Hoe ga je met True Pricing aan de slag?

je kunt op verschillende manieren met True Pricing aan de slag gaan. Bij deze een vijftal logische stappen:

  1. Bepaal de scope: Bepaal voor welke producten of diensten je de échte prijs wilt vaststellen. Je kunt bijvoorbeeld beginnen bij de hardlopers, of het product waarvan je vermoedt dat de impact op het milieu of de maatschappij het grootst is.

  2. Breng de kosten in kaart: Breng alle kosten in kaart, zowel de directe als de indirecte kosten. Maak hierbij gebruik van beschikbare tools en standaarden, zoals de richtlijnen van True Price™

  3. Werk samen met experts: Werk samen met externe experts, zoals wetenschappers en NGO's, om de impact van je producten te analyseren en de kosten te bepalen. Veel onderwijsinstellingen duiken momenteel in de effectiviteit, uitdagingen en beweegredenen omtrent het toepassen van de True Pricing methodiek. Mogelijk kan daaruit een mooie samenwerking of experiment ontstaan.

  4. Communiceer transparant: Communiceer openlijk over de échte prijs van je producten en hoe deze tot stand is gekomen. Interessant om óók na te denken over transparantie rondom hoe je “marktprijs” tot stand komt. Geef tevens inzicht in de maatregelen die je neemt om de impact te verminderen.

  5. Betrek je klant: Betrek de consument bij het proces en leg uit waarom je voor True Pricing kiest. Communiceer hierbij ook de voordelen voor de consument, zoals het beter geïnformeerd kunnen maken van bewuste keuzes.

True Pricing kan dus bijdragen aan een duurzamere en eerlijkere wereld. Door de échte kosten van producten inzichtelijk te maken, kunnen bedrijven en consumenten bewuster keuzes maken. 

Wat vind je van dit artikel?

Lise-Lotte Verhoef

Auteur

Lise-Lotte Verhoef

Voor een leefbare wereld hebben we bedrijven nodig - groot én klein - die het verschil willen maken. Ondernemers die op eigen wijze waarde creëren voor mens en milieu. Hen helpen dit in de praktijk te brengen, daar kom ik m'n bed voor uit. Dat doe ik door te informeren en inspireren, op platformen als deze, en door MKB-bedrijven direct te ondersteunen met Etiquet: Een duurzaamheidsstudio die ondernemers helpt het verschil te maken en zo een plek te bemachtigen in de nieuwe economie.