Wat is SDE++?

Subsidieregeling voor opwekken van duurzame energie

18 augustus 2021 2 minuten

Zodra je als ondernemer duurzame energie gaat produceren en je een grootverbruikaansluiting hebt kom je in aanmerking voor de Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) van de Rijksoverheid. Om het gebruik van duurzame energie te stimuleren en de energietransitie in Nederland te versnellen, bestaat in Nederland deze subsidie.

Duurzaamheid staat hoog op onze overheidsagenda. De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 49% lager zijn dan in 1990, in 2050 95%. De SDE++-regeling draagt hieraan bij. Dit jaar wordt er door de overheid € 11 miljard aan SDE subsidie beschikbaar gesteld aan ondernemers die hun vastgoed willen verduurzamen met zonnepanelen.

SDE++ 2021 aanvragen

Je kunt een paar weken per jaar SDE++ subsidie aanvragen. Voor 2022 is de SDE++ aanvraagperiode:

Van 28 juni tot en met 6 oktober 2022.

Vanaf dinsdag 28 juni 09:00 kan er dus worden ingeschreven om een deel van de subsidie voor zonnepanelen toegewezen te krijgen. Op donderdag 6 oktober om 17:00 eindigt deze subsidieronde. Zodra de pot op is, vis je achter het net. Hoe kleiner de bijdrage per kilowattuur, hoe hoger je kans op subsidie. Als je subsidie krijgt toegekend, is dit voor meerdere jaren.

“Voor de SDE++ komt je in aanmerking als je energieproducent wordt en een grootverbruikaansluiting (groter dan 3x80A) hebt”

Tips voor SDE++ aanvraag

Op RVO.nl vind je meer informatie over het aanvragen van SDE++. Het is een ingewikkeld proces en wanneer je zaken niet goed aanlevert, is de kans van slagen een stuk minder hoog. 

Een goede SDE++ subsidieaanvraag bestaat uit onder meer een:

  • haalbaarheidsstudie;

  • een degelijk projectplan;

  • en een overzicht van het dak met daarop de zonnepanelen ingetekend.

Haalbaarheidsstudie: schakel hulp in

Om van de zonnepanelen subsidieregeling gebruik te kunnen maken is het noodzakelijk tijdig voorbereidingen te treffen en hulp van deskundigen in te schakelen. Je zult bijvoorbeeld alleen al voor de haalbaarheidsstudie het volgende moeten regelen: een projectbeschrijving, een exploitatieberekening en een financieringsplan dat ook inzicht geeft in het eigen vermogen van de aanvrager. 

Onderdelen van de haalbaarheidsstudie

  • Omschrijving van de productie-installatie;

  • Exploitatieberekening;

  • Energieopbrengstberekening.

Verklaring van afkortingen

Afkorting:Verklaring
Wp:Watt piekvermogen duidt het maximaal vermogen van een zonnepaneel aan onder de optimale omstandigheden.
kWp:Kilowatt piek = 1.000 Watt piekvermogen (Wp) Megawatt piek = 1.000.000 Watt piekvermogen (mWp).
kWh:kWh is de afkorting voor kilowattuur. Het is een eenheid van energie. 1 kWh komt overeen met 1000 Watt geleverd vermogen, gedurende één uur.

Zonnestroomproject vanaf 1mWp: extra documenten noodzakelijk

Vanaf 1 MWp moeten ook onderstaande documenten worden toegevoegd aan je aanvraag:

  • Plan voor de financiering van je project, of in geval je als aanvrager voor meerdere projecten subsidie aanvraagt in één openstellingsronde, een plan voor de financiering voor alle projecten waarvoor je een aanvraag indient in deze openstellingsronde;

  • Inzage in het eigen vermogen van de aanvrager;

  • Onderbouwing van het eigen vermogen dat wordt ingebracht in het project/de projecten;

  • Verklaring van een financierder, indien je minder dan 20% van de investeringskosten aan eigen vermogen in het project/de projecten wilt investeren;

Het projectplan

Het projectplan is een omschrijving van de zonne-energie installatie. Het projectplan moet informatie bevatten over de soort opstelling van de installatie, bijvoorbeeld is het een zuid of oost-west zuidoost oriëntatie, is het gebouw- of grondgebonden, etc.

Verder dient een situatieschets toegevoegd te worden waarin staat op welke daken en met hoeveel panelen de installatie wordt gerealiseerd. Vanaf 1MWp maakt ook een onderbouwing van de financiering onderdeel uit van het projectplan. Hierin staan de investeringskosten, het aandeel van het Eigen Vermogen wat ingebracht wordt en welk deel gefinancierd wordt.

Auteur

Laura Wennekes