Nearshoring: in hoeverre interessant voor het MKB?

Wat zijn de kansen en risico's?

programmeren-programmeur-it-beeldschermen-kantoor-bureau

Nearshoring is een veel gebezigde term op HR-afdelingen van multinationals. In het MKB is de term nog een stuk minder populair. Wat houdt nearshoring in, en wat is het verschil met offshoring? En: heeft het MKB eigenlijk iets aan nearshoring?

Nearshoring is het uitbesteden van werkzaamheden aan personen of bedrijven die zijn gevestigd in een land ‘niet te ver weg’, waar de lonen bij voorkeur lager liggen dan in het thuisland. Waar de grens ligt van ‘niet te ver weg’ is moeilijk exact te definiëren, maar meestal komt het erop neer dat het land zich grofweg in dezelfde economische zone bevindt. 

In het geval van Nederland spreek je dus over nearshoring wanneer werkzaamheden worden geoutsourcet aan professionals die zich ergens binnen de EU of Europa bevinden. Nearshoring wordt ook wel aangeduid met de term ‘nearshore outsourcing’. 

Nearshoring vs offshoring

Het verschil tussen nearshoring en offshoring: bij offshoring bevindt het ingehuurde personeel zich (veel) verder weg dan bij nearshoring. Typische landen voor offshoring zijn India, Iran en China. Nearshoring gaat (in Nederland) met name over outsourcen naar Oost-Europese landen zoals Roemenië, Oekraïne, Polen en Servië, of Zuid-Europese landen als Spanje en Portugal. Daar liggen de lonen lager en zijn tegelijkertijd de werknemers goed opgeleid. Bovendien is IT-gerelateerd werk vaak goed online en dus op afstand uit te voeren.

Lees ook de overwegingen van reshoring.

Voor welke functies is nearshoring populair?

Het zijn voornamelijk IT-vacatures die worden ingevuld via nearshoring-constructies. Vooral multinationals maken op dit moment gebruik van nearshoring en offshoring voor hun software development. Het gaat dan meestal om grote projecten waarvoor veel IT’ers tegelijk nodig zijn die relatief eenvoudig werk uitvoeren. 

Redenen voor grote internationale bedrijven om hun softwareontwikkeling te outsourcen naar het buitenland zijn:

  • Kostenbesparing vanwege lagere lonen

  • Veel aanbod aan IT’ers die in grote capaciteitsbehoefte kunnen voorzien

  • De eigen organisatie gefocust houden op de kerntaken van de multinational

  • Standaardisering van processen

In hoeverre is nearshoring ook interessant voor het MKB?

Het zijn nu vooral nog de grote bedrijven die voor hun IT-behoeftes gebruikmaken van nearshoring en offshoring. De gedachte daarachter is dat het alleen loont vanaf een bepaalde schaalgrootte en bij niet al te specialistische werkzaamheden. Toch kan nearshoring ook voor het MKB lonen, maar dan om andere redenen.

Een van de redenen voor kleine en middelgrote bedrijven om nearshoring te overwegen is bijvoorbeeld het nijpende tekort aan IT’ers in eigen land, in combinatie met specialistische kwalificaties waaraan het MKB vaak juist wél behoefte heeft. Een goed gekwalificeerde, hoogopgeleide jonge IT-specialist in bijvoorbeeld Rusland kan IT-afdelingen van kleine en middelgrote bedrijven bovendien helpen met het op peil en actueel houden van hun kennis en vaardigheden. 

Nog een reden waarom nearshoring interessant kan zijn voor het MKB is de verhoogde flexibiliteit die het met zich meebrengt, bijvoorbeeld als de ontwikkelcapaciteit plotseling moet worden verhoogd. Het snel uitbreiden van het eigen team met extra personeel is dan al snel te risicovol, nog los van de vraag of de benodigde extra IT’ers überhaupt zo snel te vinden zijn.

Kansen nearshoring voor het MKB:

  • Voldoende gekwalificeerde IT’ers voorhanden

  • Flexibel: snel uitbreiden of afschalen mogelijk

  • Kennis en vaardigheden binnen de eigen organisatie op peil houden

Risico’s nearshoring voor het MKB:

  • Meer tijd kwijt aan communicatie, groter risico op misverstanden

  • Meer administratieve lasten

  • Minder zicht op functioneren medewerker

Nearshoring geen bezuinigingsmiddel

Ondernemers die denken geld te kunnen besparen met nearshoring komen vaak bedrogen uit. De lonen en uurtarieven liggen in Oost-Europese landen weliswaar lager, maar deze besparing wordt meestal tenietgedaan doordat de begeleiding van het buitenlandse personeel (op afstand) vaak veel meer tijd kost. Ook is controle op afstand lastig, waardoor de kans op fouten en problemen groter is. Nearshoring is over het algemeen alleen lucratief in geval van te weinig aanbod aan specialistisch personeel in eigen land.

Wat vind je van dit artikel?

Michiel van de Peppel

Auteur

Michiel van de Peppel

Michiel is een veelzijdige tekstschrijver met ervaring in de journalistiek, marketingcommunicatie en PR. Hij schrijft graag over ondernemerschap, ook vanuit zijn eigen ervaring. Sinds 2011 runt hij zijn eigen communicatiebureau: WYZYN COMMUNICATIE in Amersfoort. In 2021 kwam daar Consortius bij, een gespecialiseerde service voor wetenschapscommunicatie. Kortom: Michiel is een ondernemende duizendpoot, net zoals de meeste MKB-ondernemers. Zijn doel: lekker leesbaar en onderscheidend informeren, waar mogelijk met enige diepgang.