52% Nederlanders werkt geregeld thuis

Nederland koploper in Europa, maar minder thuiswerkers dan twee jaar geleden

Vrouw werkt vanuit huis, ruim helft Nederlanders kiest wel eens voor thuiswerken

Het afgelopen jaar werkten ruim 5 miljoen Nederlanders soms of meestal thuis. Dat is meer dan de helft van alle werkenden. Nederland is daarmee koploper in Europa. Gemiddeld wordt er 15 uur per week thuis gewerkt. Dit blijkt uit cijfers van het CBS op basis van de Enquête beroepsbevolking (EBB).

Slechts kleine afname thuiswerkers na corona

Veel werknemers werken geregeld thuis, maar doen dat minder vaak dan een paar jaar geleden. Het aantal mensen dat in 2023 ‘meestal’ thuiswerkte daalde met ruim 600 duizend ten opzichte van 2021. De meeste mensen die thuiswerken, doen dat nu ‘soms’. Dat betekent dat ze maximaal de helft van hun gebruikelijke werktijd thuis invullen en dus kiezen voor hybride werken. Tussen 2021 en 2023 steeg dit aantal met bijna 700 duizend.

Het totale aantal thuiswerkers groeide weliswaar van 5 miljoen in 2021 naar 5,1 miljoen in 2023. Maar doordat het totale aantal werkenden in Nederland sneller toenam, daalde het deel dat thuiswerkt van 54% in 2021 naar 52% in 2023. Een kleine daling dus. In 2021 hadden veel werkenden nog te maken met bepaalde coronamaatregelen, waardoor thuiswerken soms de enige optie was.

Thuiswerken: gemiddeld 15 uur per week

Nederlanders werken gemiddeld bijna twee volledige werkdagen thuis: 15 uur per week. Dat is iets minder dan de helft van al hun gewerkte uren. Zzp’ers werken relatief veel thuis: 30% van alle gewerkte uren. Bij werknemers is dat iets meer dan 17%.

Nederland is koploper thuiswerken van Europa

Binnen alle EU-lidstaten vind je in Nederland de meeste thuiswerkers. Dit zit hem vooral in het aantal werkenden dat aangeeft soms thuis te werken. Dat percentage is in Nederland relatief hoog. In andere landen met veel thuiswerkers, zoals Zweden, Finland, Luxemburg en Ierland, vind je dan weer meer personen die meestal thuiswerken.

Veel thuiswerkers in ICT en creatieve sector

De meeste thuiswerkers in Nederland zie je terug in de ICT. Ook personen met een creatief of taalkundig beroep werken veel thuis. In 2023 deed 90% van hen dat meestal of soms. Ook veel managers werken thuis, maar dan wel minder dan de helft van hun werktijd. Logischerwijs wordt er in dienstverlenende beroepen en in transport of logistieke beroepen het minst vaak thuisgewerkt.

In vrijwel alle beroepsklassen was er tussen 2021 en 2023 een verschuiving van meestal thuiswerken naar soms thuiswerken en nam het percentage thuiswerkers licht af. Het verschil was relatief groot bij pedagogische beroepen (-7%). Dit kwam met name door de afschaffing van coronamaatregelen in het onderwijs.

Tips voor thuiswerken

Werken jouw medewerkers ook geregeld vanuit huis? Bekijk dan eens de volgende tips om dit goed te faciliteren:

Wat vind je van dit artikel?

Raphael Klees

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.