7 op de 10 werknemers wil in 2024 meer aandacht besteden aan mentale gezondheid

Aanbod duurzame arbeidsvoorwaarden belangrijk voor werknemers

Medewerkers op kantoor aan het werk, in 2024 wil 70 procent meer aandacht voor mentale gezondheid

Weet jij wat je werknemers belangrijk vinden? Uit onderzoek van online pensioenuitvoerder BeFrank blijkt dat 70% van de werknemers in 2024 meer aandacht wil besteden aan de eigen mentale gezondheid. Daarnaast zijn duurzame arbeidsvoorwaarden steeds populairder.

Top 5 goede voornemens van werknemers in 2024

Gevraagd naar de goede voornemens op werkgebied in 2024 blijkt ‘een betere balans vinden tussen werk en privé’ het meest gegeven antwoord. Ruim 28% van de werknemers heeft die wens. Verder willen werknemers graag een cursus, training of opleiding volgen via het werk, gezonder leven op kantoor en meer tijd overhouden voor sociale contacten buiten het werk.

Dit is de volledige top 5 van goede voornemens op werkgebied:

  1. Een betere balans vinden tussen werk en privé (28,1%)

  2. Via het werk een cursus, training of opleiding volgen (22,7%)

  3. Gezonder leven op het werk (22,1%)

  4. Meer tijd overhouden voor sociale contacten buiten het werk (17,9%)

  5. Om salarisverhoging vragen (17,6%)

Persoonlijke ontwikkeling blijkt een belangrijke wens. Want naast de 22,7% die graag via het werk een opleiding wil volgen, geeft nog eens 12,4% aan zelf een cursus, training of opleiding te willen volgen buiten het werk om. Ruim 18% van de respondenten gaf overigens aan geen voornemens te hebben op werkgebied.

Mentale gezondheid heeft prioriteit bij werknemers

Zeven op de tien respondenten (70%) wil dit jaar meer aandacht besteden aan hun mentale gezondheid en welzijn op het werk. Een van de manieren om daaraan te werken is het kennen van de eigen grenzen en die respecteren. 42,6% wil daarmee aan de slag. Bijvoorbeeld door eerder nee te zeggen bij overbelasting of te veel extra werk. Dat voornemen leeft bij vrouwen (49%) meer dan bij mannen (38%).

Daarnaast willen vier op de tien werknemers de tijd nemen voor zelfzorg, zoals lichaamsbeweging, gezonde voeding, voldoende slaap en ontspanningstechnieken. Nog eens 25,8% wil korte pauzes nemen tijdens een werkdag om te ontspannen.

Meer aandacht voor duurzaamheid

Opvallend is dat 46% van de ondervraagden het belangrijk vindt dat hun werkgever duurzame arbeidsvoorwaarden biedt. De helft van de respondenten vindt het belangrijker dan 5 jaar geleden dat de organisatie duurzaam is (49%). En de meerderheid van de bedrijven is daar inmiddels mee aan de slag gegaan. 59% zegt dat hun werkgever nu duurzamer is dan 5 jaar geleden en 55% van de werknemers verklaart dat hun werkgever duurzaam gedrag stimuleert.

Tip: Hoe stimuleer je duurzaam denken? Lees meer over groene arbeidsvoorwaarden.

Zelf arbeidsvoorwaarden bepalen

Een ruime meerderheid van de werknemers (66,7%) vindt dat arbeidsvoorwaarden afgestemd moeten worden op de specifieke wensen van elke individuele werknemer. Bijvoorbeeld een keuze tussen salaris, flexibele werktijden, betaald verlof, etc. Dit soort flexibele arbeidsvoorwaarden worden steeds populairder.

Ruime meerderheid doet betekenisvol werk

Werknemers zijn over het algemeen tevreden met hun huidige baan. Slechts 8% heeft de intentie om van baan te veranderen in 2024. Meer dan 46% wil zelfs de rest van zijn carrière bij dezelfde werkgever of organisatie werken. Slechts een kleine 7% van de werknemers geeft zijn eigen werkplezier een onvoldoende.

Bijna 76% van de ondervraagde werknemers vindt zijn werk betekenisvol en ruim 71% vindt het belangrijk om betekenisvol werk te doen dat waarde toevoegt aan de maatschappij. Toch willen de meeste werknemers niet meer uren werken. Slechts 4,3% heeft die wens. 11,5% wil juist minder werken. Thuiswerken is ook nog een wens bij sommigen. 8,8% zou meer thuis willen werken. 3,1% wil juist minder thuiswerken.

Geen salarisverhoging verwacht

Ondanks de stijging van het minimumloon en de verhoging van veel cao-lonen, verwacht meer dan de helft van de werknemers (54%) in 2024 geen extra salaris of inkomen van hun werkgever. Zoals uit de top 5 goede voornemens hierboven blijkt, wil ruim 17% wel gaan vragen om een salarisverhoging.

Gevraagd naar een goede reden om van baan te wisselen, is een ‘hoger salaris’ met ruim 40% wel het meest gegeven antwoord. Gevolgd door een ‘nieuwe uitdaging’ (25,1%) en ‘minder stress/werkdruk’ (21,5%). 32,5% geeft aan in 2024 sowieso niet van baan te willen wisselen. Slechts 8,4% is bang om zijn baan te verliezen in 2024.

Jaarlijks functioneringsgesprek onder vuur

Uit het onderzoek van BeFrank blijkt ook dat het traditionele functioneringsgesprek niet in de smaak valt bij medewerkers. Bijna 8 op de 10 werknemers in Nederland (79%) wil liever doorlopende feedback ontvangen van hun leidinggevende en/of collega’s, in plaats van een jaarlijks functioneringsgesprek.

Tip: Hoe ga jij om met de verwachtingen van je werknemers? Bekijk ook de HR-trends voor 2024 en speel in op de laatste ontwikkelingen.

Wat vind je van dit artikel?

Raphael Klees

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.