Belasting box 3 2024: dit is het tarief en heffingsvrije vermogen

De wijzigingen in de vermogensbelasting uitgelegd

Vrouw met spaarvarken

Er is veel te doen over box 3 vanwege het nieuwe belastingstelsel dat wordt ingevoerd vanaf 2027. Maar vanaf 1 januari 2024 staan er ook al wijzigingen op de planning. Het belastingtarief wordt versneld verhoogd en het heffingsvrije vermogen wordt niet geïndexeerd. Hier lees je wat dat concreet betekent.

Heffingsvrij vermogen blijft € 57.000

Het heffingsvrije vermogen – het deel van je vermogen waar je geen belasting over betaalt - is voor 2024 vastgesteld op € 57.000. Voor fiscale partners is het bedrag samen € 114.000.

Dat is hetzelfde bedrag als in 2023. Vanwege de inflatie zou dit oorspronkelijk worden verhoogd naar € 62.643. Maar deze indexering is van de baan.

Belastingtarief box 3 versneld verhoogd met 4%

Waar je tijdens de aangifte inkomstenbelasting over 2023 nog 32% belasting betaalt over het fictieve rendement over vermogen in box 3 boven € 57.000, stijgt dat in 2024 naar 36%. Dat is 3% meer dan in eerste instantie was gepland. In 2025 blijft het tarief naar verwachting 36%.

Ontwikkeling belastingtarief box 3

JaarTarief box 3
202231%
202332%
202436%
202536%
202636%

Lees meer over de belastingtarieven en vrijstellingen in box 3.

Waarom gaat het tarief versneld omhoog?

Vermogenden betalen op deze manier meer belasting. Dit is een van de maatregelen waarmee het demissionaire kabinet geld vrijmaakt voor het koopkrachtpakket van ruim 2 miljard, dat tijdens Prinsjesdag is aangekondigd.

Wanneer gaan deze wijzigingen in?

De wijzigingen staan gepland vanaf 1 januari 2024. Maar dit is nog niet definitief. Er moet namelijk eerst sprake zijn van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer, of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wijziging pas voelbaar tijdens aangifte Inkomstenbelasting 2025

Het nieuwe belastingtarief van 36% staat gepland om in te gaan per 1 januari 2024. Maar dat betekent niet dat je direct dat jaar tijdens de aangifte Inkomstenbelasting het nieuwe tarief terugziet. In 2024 doe je namelijk aangifte over je inkomen en vermogen over 2023. En daarover geldt dus nog het percentage van 2023: 32%.

Nieuw voorstel Wet werkelijk rendement vanaf 2027

Box 3 gaat veranderen met de Wet werkelijk rendement box 3. Tot de invoering van het nieuwe stelsel is er een overgangsfase met overbruggingswetgeving. Deze zou lopen tot 2026, maar uit het nieuwe wetsvoorstel blijkt dat het nieuwe stelsel op zijn vroegst in 2027 van start kan gaan.

Hoe dat zit, lees je in dit nieuwsartikel: Nieuw voorstel vermogensbelasting: wet werkelijk rendement box 3.

Wat vind je van dit artikel?

Jade Karthaus

Auteur

Jade Karthaus

Jade Karthaus is hoofdredacteur van MKB Servicedesk.