Ondernemersnieuws

Nieuws

Nieuwe pensioenwet aangenomen door de Eerste Kamer

Dit gaat er veranderen door het nieuwe pensioenstelsel

De Eerste Kamer heeft op 30 mei 2023 ingestemd met het voorstel Wet voor de toekomst. Hiermee kan het nieuwe pensioenstelsel per 1 juli 2023 van start gaan. Werkgevers, pensioenuitvoerders en vakbonden krijgen vanaf dan 3,5 jaar de tijd om de bestaande pensioenregelingen aan te passen.

31 mei 2023 3 minuten

Ruim 60.000 ondernemers nog niet begonnen met afbetalen coronaschuld

Meer faillissementen onder ondernemers met coronaschuld

Grote aantallen ondernemers (ruim 60.000) hebben nog helemaal niets afgelost van hun corona-belastingschuld. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer.

22 mei 2023 1 minuten

Ondernemersvertrouwen licht gestegen in Q2 2023

Positieve trend Q1 zet door

Het ondernemersvertrouwen is licht gestegen in het tweede kwartaal van 2023. Daarmee is de stemmingsindicator voor het tweede kwartaal op rij positief. Dat melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW.

19 mei 2023 2 minuten

Scheve verdeling brede welvaart Nederland

Jongvolwassenen ervaren lagere brede welvaart

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals van 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. De cijfers liegen er niet om: jongvolwassenen ervaren een lagere brede welvaart.

17 mei 2023 2 minuten

Krapte arbeidsmarkt onverminderd hoog in eerste kwartaal 2023

Werkloosheid iets gedaald, aantal banen nam toe

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de kwartaalcijfers van Q1 2023 bekendgemaakt. Ondanks de economische krimp van 0,7% blijft de krapte op de arbeidsmarkt onverminderd hoog. Er kwamen 63.000 nieuwe banen bij. De teller staat daarmee op 11,6 miljoen en voor het negende kwartaal op rij stijgt het aantal banen in Nederland.

16 mei 2023 1 minuten

Steeds meer ondernemers financieren via crowdfunding

Populair alternatief voor zakelijk lenen bij de bank

Voor een zakelijke lening naar de bank? Het kan ook anders. Steeds meer mkb-bedrijven kiezen voor crowdfunding, een alternatieve financieringsvorm. In 2022 werd in Nederland een recordbedrag van 1,08 miljard euro via crowdfunding opgehaald. Een groei van 48% ten opzichte van het jaar ervoor.

12 mei 2023 2 minuten

Hoe bereken je belasting over vakantiegeld?

Waarom dit meestal hoger uitvalt dan belasting over het brutosalaris

Eind mei is het bij de meeste werkgevers tijd om het vakantiegeld uit te keren. Keer jij dit ook eens per jaar uit en wil je weten hoe je de loonheffing berekent over vakantiegeld? Hier lees je precies hoe de belasting over vakantiebijslag werkt, inclusief concreet rekenvoorbeeld.

11 mei 2023 2 minuten

Kwaliteit incassobureau beter te controleren per 1 juli 2023

Nieuwe wetgeving stelt strengere eisen aan incassobureaus

Werk je als bedrijf samen met een incassobureau? Dan kun je vanaf 1 juli 2023 makkelijker checken of het incassobureau aan de kwaliteitseisen voldoet. Dan gaat er namelijk waarschijnlijk nieuwe wetgeving in die strengere eisen stelt aan incassobureaus.

24 april 2023 1 minuten

Minimumloon per 1 juli 2023 met 3,13% omhoog

Werknemers met minimumloon gaan er maandelijks zes tientjes op vooruit

Elk jaar voert de overheid twee keer een verhoging door van het wettelijk minimumloon (WML): op 1 januari en 1 juli. Per 1 juli 2023 gaat het minimumloon omhoog met 3,13%. Dat komt neer op een bruto-inkomen van € 1995,00.

24 april 2023 1 minuten

Komst unitair octrooi maakt bescherming van innovatie makkelijker

Per 1 juni 2023 in één keer in 17 Europese landen beschermd

Vanaf 1 juni 2023 wordt het Europees octrooisysteem vernieuwd met de komst van het unitair octrooi. Hiermee bescherm je met één aanvraag het eigendomsrecht op je innovatie in zeventien EU-landen. Via de Europese octrooirechtbank in Den Haag wordt dit vervolgens gehandhaafd. Octrooibescherming wordt hiermee makkelijker, sneller en goedkoper.

24 april 2023 1 minuten

Loondoorbetaling zieke AOW-werknemer verlaagd naar 6 weken

AOW’er in dienst? Dit verandert er per 1 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 verandert de periode van loondoorbetaling voor zieke AOW-werknemers. Ouderen met een AOW-uitkering die in loondienst werken, hebben momenteel nog recht op 13 weken loondoorbetaling. Deze termijn wordt verkort naar 6 weken.

21 april 2023 2 minuten

Open voor reactie: Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Reageren op besluit kan tot 22 mei 2023

Het Besluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie is gepubliceerd op internetconsultatie.nl. Dit ontwerpbesluit geeft invulling aan het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Doel van het wetsvoorstel is arbeidsdiscriminatie tegengaan, zodat alle werkzoekenden in Nederland een eerlijke kans op werk krijgen en beoordeeld worden op kennis en vaardigheden. Reageren op het ontwerpbesluit kan online tot 22 mei 2023.

21 april 2023 2 minuten

Verduurzaming bedrijven in 2023 in stroomversnelling

Duurzaamheidsstrategie, regelgeving en energiecrisis belangrijkste aanjagers

De verduurzaming van bedrijven in het mkb bevindt zich in een stroomversnelling. Drijvende factoren zijn de eigen duurzaamheidsstrategie, strengere regelgeving en de energiecrisis. Uit een verduurzamingsonderzoek van de ING blijkt dat in 2023 tweederde van de Nederlandse bedrijven verwacht zelf meer aan verduurzaming te doen.

21 april 2023 2 minuten

EU-wet voor loontransparantie goedgekeurd om loonkloof te verkleinen

Nieuwe wetgeving is uiterlijk 2026 in Nederland van kracht

Op 30 maart 2023 heeft de Europese Commissie een wet voor loontransparantie goedgekeurd. Het doel? De loonkloof tussen mannen en vrouwen verkleinen. Deze wetgeving verplicht organisaties om openheid te bieden over hun beloningsbeleid, zodat gelijk loon voor gelijk werk kan worden afgedwongen.

07 april 2023 2 minuten

Duurzame werkgevers geliefder bij nieuwe werknemers

Vooral bij jongeren heeft duurzaamheid hoge prioriteit

Werkgevers moeten prioriteit geven aan duurzaam ondernemen. Dat geeft meer dan de helft van de ondervraagde Nederlanders aan in de Klimaatenquête van de Europese Investeringsbank. Voor jongeren is duurzaamheid nog belangrijker: 69% van de ondervraagde personen tussen de 20 – 29 jaar vindt dit een belangrijke factor.

03 april 2023 2 minuten

Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) geopend

Loket energieadvies open tussen 1 april en 30 september 2023

Ondernemers kunnen vanaf 1 april 2023 weer subsidie aanvragen voor een energieadviseur en ondersteuning bij de uitvoering van het energieadvies. Het maximale subsidiebedrag is € 2.500, opgesplitst in een gedeelte voor het advies en een gedeelte voor de ondersteuning.

03 april 2023 2 minuten

Oudedagsreserve per 2023 afgeschaft

Vanaf 1 januari 2023 geen opbouw en belastinguitstel meer mogelijk

Het kabinet heeft aangekondigd dat de oudedagsreserve per 1 januari 2023 afgeschaft wordt. Hierdoor is het niet meer mogelijk om via deze regeling belastinguitstel te krijgen.

28 maart 2023 1 minuten

Ondernemers positiever gestemd in Q1 van 2023

Investeringsverwachtingen 2023 minder positief

Het ondernemersvertrouwen is in het eerste kwartaal van 2023 gestegen van licht negatief naar positief. Ook zijn ondernemers minder negatief over het economisch klimaat dan eerder. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland.

28 maart 2023 2 minuten

Getoond 109 tot en met 126 van 163 totaal, er zijn meerdere pagina's