Regeling betaald ouderschapsverlof in eerste jaar goed benut

Ruim 124.000 ouders hebben geprofiteerd van betaald ouderschapsverlof

vader-baby-voeden-voeding-verlof-vaderschap-geboorteverlof

Op 1 augustus 2022 ging de nieuwe regeling voor betaald ouderschapsverlof in. In het eerste jaar maakten ruim 124.000 ouders gebruik van deze nieuwe regeling. Dat blijkt uit cijfers die Het Parool opvroeg bij het UWV.

Wennen aan nieuwe situatie

De nieuwe regeling voor betaald ouderschapsverlof is bedoeld om ouders meer tijd te gunnen om te wennen aan de nieuwe situatie. Nieuwe ouders krijgen een deel van hun loon doorbetaald (70%), wat de drempel lager maakt om ouderschapsverlof op te nemen. Hierdoor zou er een betere balans tussen werk en privé moeten ontstaan.

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen

De rolverdeling tussen man en vrouw speelt ook mee in de introductie van betaald ouderschapsverlof. Na de geboorte van een kind gaan vrouwen doorgaans minder werken dan mannen. De hoop is dat er door deze regeling meer gelijkheid zal ontstaan tussen mannen en vrouwen, doordat beide ouders meer tijd krijgen om voor het kind te zorgen. 

Relevant, want uit onderzoek van Van Spaendonck Groep blijkt dat twee derde van de vrouwen minder betaald krijgt in het mkb. De toekomst zal uitwijzen of de regeling het gewenste effect zal hebben en zal bijdragen aan het verkleinen van de loonkloof.

Minder dan verwacht

Meer dan 124.000 personen die gebruikmaakten van de nieuwe regeling voor ouderschapsverlof, dat is een groot aantal. Toch is de regeling 15% minder gebruikt dan van tevoren verwacht.

Aan de andere kant is het totale bedrag dat is uitgekeerd wel zo hoog als ingeschat. Het zou kunnen dat dit ligt aan het feit dat vooral partners met een hoger inkomen de nieuwe regeling hebben gebruikt.

Betaald ouderschapsverlof in het kort 

De regeling ziet er nu zo uit: nieuwe ouders hebben recht op 26 weken ouderschapsverlof, waarvan 9 weken betaald (70% loondoorbetaling). Het betaalde gedeelte van het verlof moet je werknemer voor het eerste levensjaar van het kind opnemen.

Lees meer over de voorwaarden voor betaald ouderschapsverlof

Andere soorten verlof rond de geboorte van een kind

Naast ouderschapsverlof, kunnen ouders ook andere soorten verlof benutten:

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.