Ruim € 270 miljoen subsidie voor energie-innovatie en verduurzaming industrie

Aanvragen indienen van 15 maart tot en met 31 augustus 2023

warmtepomp-duurzame-energie-gebouw

De overheid stelt dit jaar ruim € 270 miljoen aan subsidie beschikbaar voor energie-innovatieprojecten en voor de verduurzaming van de industrie. Dit subsidiebedrag is verdeeld over een aantal subsidieregelingen, zoals de DEI+ en HER+. De loketten zijn vanaf 15 maart 2023 geopend.

Duurzaamheid versnellen

Het algemene doel van het subsidiegeld is de ontwikkeling van innovaties en de verduurzaming van de industrie te versnellen. Daarbij draait het vooral om CO2-reductie, om uiteindelijk te voldoen aan de voorwaarden van het Klimaatakkoord

Bedrijven en kennisinstellingen die inzetten op CO2-reductie via innovaties en investeringen, komen voor duurzaamheidssubsidie in aanmerking. Het subsidiegeld is onder andere beschikbaar via de volgende regelingen:

DEI+: € 74 miljoen

De subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is een regeling ter bevordering van innovatieve klimaatprojecten. Het gaat hierbij om projecten die CO2-reductie als gevolg hebben. De effecten hiervan moeten bijdragen aan forse CO2-reductie in 2030. Voor deze regeling is € 74 miljoen beschikbaar.

VEKI: € 138 miljoen

De regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) heeft als doel CO2-reducerende maatregelen met een bewezen werking te ondersteunen. Deze ondersteuning is nodig omdat sommige van deze maatregelen nog niet rendabel zijn of heel kostbaar zijn. 

De VEKI helpt de industrie bij het investeren in duurzaamheid, zodat de industrie sneller verduurzaamt. Voor de VEKI is € 138 miljoen beschikbaar.

HER+, TSE en andere regelingen

Andere subsidieregelingen die ondernemers helpen om te verduurzamen zijn de Hernieuwbare Energieregeling (HER+) en subsidies energie-innovaties Topsectoren Energie.

Kom meer te weten over subsidieregelingen voor duurzaamheid en innovatie

Bron: Rijksoverheid.nl

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.