Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers

Hoe pas je je personeelsbeleid aan op diversiteit?

Waar de vrouw kiest voor vrije tijd, leuke collega’s, thuiswerken en een goede werk/privé-balans, kiest de man voor salaris, een uitdagende functie en ontspanning met collega’s. Hoe pas je daar je personeelsbeleid op aan?

Deze verschillen tussen mannen en vrouwen komen naar voren uit een onderzoek van ArboNed. Zij onderzochten wat werknemers belangrijk vinden. 

Waarneming verschilt

Mannen en vrouwen nemen de wereld op een andere manier waar. Mannen houden zich vooral bezig met het verkrijgen van resultaten, het bereiken van doelen, macht en status, terwijl vrouwen vaker gericht zijn op communicatie, samenwerking, liefde en onderlinge relaties. Daardoor vinden ze ook andere zaken in het werk belangrijk. De werkende vrouw combineert haar werk vaak met de zorg voor kinderen, waardoor een goede balans tussen werk en privé van belang is. Wanneer iemand in staat is verschillende rollen (zowel werk als privé), passies en kwaliteiten goed te combineren, is hij of zij langdurig inzetbaar. Zowel op het werk als thuis.

Mannen hebben meer vrije tijd

Een verklaring voor de keuze voor meer salaris in plaats van vrije tijd voor mannen kan ook liggen in het feit dat mannen meer vrije tijd hebben. Volgens onderzoek van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) kan het verschil oplopen tot 32 minuten per dag. Van alle OECD-landen heeft tweederde van de vrouwen een baan. Zij verdienen gemiddeld genomen een vijfde minder dan mannen, met uitschieters naar boven (Korea, 38 procent) en naar beneden (België, 9 procent). Dit zou met name te maken hebben met de zorg van vrouwen voor de kinderen en het huishouden. Het is in Nederland al tientallen jaren bij wet verboden in de beloning onderscheid te maken tussen man en vrouw. Maar nog altijd verdienen vrouwen gemiddeld circa 20 procent minder dan mannen.

Persoonlijk personeelsbeleid

Deze resultaten zijn over de gehele groep genomen, maar dat wil niet zeggen dat iedere vrouw of man hetzelfde is. Vandaar dat het belangrijk is dat je ze individueel benadert. Iedereen wordt door andere dingen gedreven. En iedereen krijgt energie van andere zaken. Wanneer je de persoonlijke drijfveren en energiebronnen van je mensen kent, kun je een team creëren dat elkaar versterkt. En je kunt een personeelsbeleid opstellen dat rekening houdt met ieders persoonlijke behoeften en energiebronnen. En waarin iedereen het beste tot zijn recht komt. Waardoor worden je werknemers gedreven? Waarvan krijgen ze energie? Breng in kaart wat de competenties van je werknemers zijn en kijk naar hun capaciteiten, persoonskenmerken, drijfveren, betrokkenheid en energiebronnen. Zo weet je wat je werknemers motiveert en waarvan ze energie krijgen. En je hebt een goede basis voor een beleid waarin ieders verschillen elkaar juist versterken.

Bron: ArboNed

Wat vind je van dit artikel?