Mag ik een medewerker terugroepen van vakantie?

De vakantie van je personeel onderbreken

13 juli 2015 1 minuten

Je werknemer is op vakantie en nét op dat moment dient zich een probleem aan dat alleen hij kan oplossen. Omdat het zijn specialisme is. Mag je je werknemer terugroepen van vakantie?

Het antwoord:

Als werkgever ben je bevoegd om een werknemer terug te roepen van vakantie als je daar een dringende reden voor hebt, die boven het belang van je werknemer gaat. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin een belangrijke klant tegen je zegt: "Je moet nú leveren, anders zoek ik een ander" en je vakantievierende werknemer de enige is die de taak kan uitvoeren. 

Weigert je werknemer om terug te komen van vakantie, dan kan je hem bij zijn terugkomst een sanctie opleggen, variërend van een waarschuwing tot ontslag op staande voet en misschien zelfs het eisen van schadevergoeding.

Kosten vergoeden

Als je een werknemer terugroept van vakantie, dan ben je wél verplicht hem of haar schadeloos te stellen. Alle kosten die je werknemer heeft gemaakt voor de vakantie moet je dan vergoeden. Overigens speelt dan wel mee hoever de vakantie al gevorderd is. Als een werknemer bijvoorbeeld twee weken vakantie had geboekt, en je hem op de laatste dag teruggroept, dan hoeft een werkgever niet de volle mep terug te betalen.

Auteur

Edwin Bouwman