Werken tijdens de ramadan

Extra aandacht voor vastend personeel

13 juni 2017 2 minuten

Heb jij personeel in dienst dat deelneemt aan de ramadan? Weet wat je verplichtingen zijn als werkgever en besteed extra aandacht aan je vastende medewerkers.

Tijdens de ramadan vasten moslims van zonsopkomst tot zonsondergang. De vastenmaand kan behoorlijk zwaar zijn, vooral als hij in de zomertijd valt, zoals ook dit jaar, waarin de Ramadan start vanaf 27 mei. De dagen zijn lang en ook op warme dagen mogen moslims geen glaasje water drinken. Dit kan leiden tot uitdroging en vermindering van concentratie. Bovendien kan slaapgebrek opspelen, doordat eten wel mag ná zonsondergang. Deze nachtelijke onderbreking kan het bovendien moeilijker maken om te focussen op het werk.

Verplichtingen als werkgever

Je bent als werkgever niet verplicht om rekening te houden met de ramadan. Maar waarom zou je je vastende werknemers niet wat tegemoet komen? Ze waarderen jouw goede werkgeverschap en ze worden meer productief en bevlogen. Pas in overleg met je islamtische personeelsleden de werkroosters aan. Mogelijk vinden ze het prettiger hun middagpauze niet tegelijk te hebben met hun etende collega's of beginnen ze vanwege hun nachtelijke diner liever wat later dan normaal. 

Pauze

Sommige vastende werknemers zullen hun pauze helemaal niet willen opnemen, omdat ze die toch niet gebruiken om te eten. Ze willen dan liever doorwerken en eerder naar huis. Let op: de Arbowet staat geen aaneengesloten werkdag toe, pauze is dus verplicht. Wel kun je er als werkgever voor kiezen om de pauzetijden te beperken tot het minimum. Volgens de Arbeidstijdenwet heeft een werknemer bij een dienst van meer dan 5,5 uur recht op 30 minuten pauze. Als een werkdag langer dan 10 uur duurt, komen daar nog 15 minuten bij.

Suikerfeest

De afsluiting van de ramadan wordt gevierd met het Suikerfeest, een feestdag voor vastende moslims. Dit jaar is het Suikerfeest waarschijnlijk van 25 juni tot en met 26 juni. Omdat de data afhankelijk zijn van de maanstand én de zichtbaarheid van de maan (de zichtbaarheid van de jonge maansikkel, net na nieuwe maan), is pas op het laatste moment te zeggen wanneer de Ramadan precies begint en eindigt.

Houd in de planning rekening met eventuele aanvragen voor vrije dagen. In sommige cao's is de mogelijkheid opgenomen om een christelijke feestdag in te leveren voor een andere religieuze feestdag

Naast islamitische werknemers kun je natuurlijk ook te maken krijgen met andere religies op de werkvloer. In dit artikel lees je hoe je daarmee omgaat en welke bijbehorende feestdagen bestaan

Auteur

Lenneke Arts