5 tips om fysieke belasting te beperken

‘Klachten aan het bewegingsapparaat’ worden veroorzaakt door te zwaar of te veel tillen, werken met trillend gereedschap of een belastende werkhouding. Deze klachten zijn samen goed voor een derde van het totale ziekteverzuim in Nederland. Maar ook weinig bewegen of te lang zitten is ongezond. We hebben het dan over fysieke onderbelasting. Uitval door fysieke over- en onderbelasting zijn te voorkomen. We geven je vijf goede tips.

1. Zorg voor een actuele Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

Met een Risico-inventarisatie en –evaluatie breng je alle fysieke belasting op de werkvloer in kaart en beschrijf je de mogelijke risico’s die dit met zich meebrengt. Je let dan op wat voor soort fysieke belasting, maar ook op de frequentie, de duur en de grootte. Aandachtspunten zijn fysiek zwaar, repeterend werk, ongunstige werkhoudingen en statische belasting. Als je geïnventariseerd hebt welke risico’s er zijn en welke eventuele gevolgen daaraan vast kunnen zitten (bijvoorbeeld klachten aan spieren, banden of gewrichten), kun je gerichte maatregelen bedenken en die opnemen in je plan van aanpak.

2. Ga met je RI&E aan de slag

Wist je dat TNO gratis beoordelingstools heeft ontwikkeld om verdiepend onderzoek te doen op je RI&E? Deze twee bijvoorbeeld:

  • Met de Checklist Fysieke Belasting (CFB) voer je een eerste inventarisatie uit om de mogelijke risico’s van alles soorten fysieke belasting in kaart te brengen.

  • Met de checklist Beter Achter je Schermen (BAS) kun je nagaan of je je werkzaamheden achter een beeldscherm op een gezonde manier doet. De resultaten geven een persoonlijke weergave van de aanwezige risico’s en verbeterpunten.

3. Maak gebruik van de arbocatalogus

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers hoe zij invulling geven aan de Arbowet en daarmee aan gezond en veilig werken. Per branche zijn technieken, goede praktijken, normen en praktische handleidingen samengebracht om andere werkgevers en werknemers verder op weg te helpen. Vind hier de catalogus voor jouw branche.

4. Schakel professionele hulp in

Bij lichamelijke belasting is het belangrijk om een deskundige in te schakelen. Om te beginnen moet elk bedrijf ten minste één preventiemedewerker aanwijzen. Die is altijd betrokken bij de inventarisatie van de risico’s. Voor de oplossing zal hij vaak samenwerken met bijvoorbeeld een ergonoom. Die kijkt mee op de werkvloer en zoekt naar mogelijkheden om de kans op overbelasting weg te nemen. Soms zal een verdiepend onderzoek naar fysieke belasting nodig zijn of is een voorlichting of cursus aan een groep werknemers gewenst.

5. Geef voorlichting

Je hebt de risico’s in beeld, deskundigen geraadpleegd en maatregelen getroffen. Dan ben je een heel eind op weg. Toch blijkt in de praktijk dat werknemers de adviezen, bijvoorbeeld over hun werkhouding, snel vergeten. Het is belangrijk daar aandacht aan te blijven schenken. Wijs je medewerkers op het belang van de geboden hulpmiddelen en spreek ze aan wanneer je ziet dat adviezen niet worden opgevolgd. Zorg voor een fijne en prettige werksfeer waarin collega’s elkaar ook aan kunnen spreken op onveilig gedrag.

Extra aandacht voor de preventiemedewerker

De preventiemedewerker zet zich binnen een organisatie in om ongelukken en verzuim te voorkomen. Meestal is het één van de vaste medewerkers die deze belangrijke extra taak vervult. Hij heeft onder meer een prominente rol in de uitvoering van de RI&E en dat vraagt om een stevige persoonlijkheid. Een preventiemedewerker is een ware ‘spin in het web’, iemand die goed kan samenwerken en moet behalve inhoudelijk deskundig, ook communicatief sterk en doortastend zijn.

Een opleiding tot preventiemedewerker is niet verplicht, maar een goed idee is het wel. Zo ben je er zeker van dat jouw preventiemedewerker precies weet wat hem te doen staat. Vanuit de ArboNed Academy leidt ArboNed deelnemers in één dag op tot preventiemedewerker.

Wat vind je van dit artikel?