Hoe voorkom ik taalbarrières?

Taalproblemen zorgen voor onveilgheid in je bedrijf

5 tot 10 procent van de ongevallen wordt veroorzaakt door miscommunicatie. Heb je medewerkers uit EU-landen als Polen en Roemenië? Stel een apart veiligheidsbeleid op voor deze personeelsleden.

Taalproblemen zijn op dit moment een belangrijke oorzaak van misverstanden en ongevallen. Juist omdat werkgevers in Nederland veel gebruik maken van buitenlandse werkkrachten. Als werkgever ben je verplicht om de veiligheid van werknemers op de werkplek te garanderen. Een onderdeel hiervan is het opstellen van veiligheidsvoorschriften. Veel grotere organisaties stellen Nederlands, Engels en Duits als voertaal in en zorgen dat documenten beschikbaar zijn in deze talen. Echter, veel buitenlandse krachten, zoals Bulgaren, Roemenen of Polen, kunnen deze documenten niet volledig begrijpen. 

Aandacht voor cultuur

Begrijpen je werknemers de voorschriften niet, dan kan dit grote gevolgen hebben voor de veiligheid in je bedrijf. De oplossing gaat daarom ook verder dan alleen het vertalen van de bedrijfs- en veiligheidsregels in verschillende talen. Het is belangrijk om ook aan (cultuur)aspecten aandacht te besteden. Heb je als organisatie bijvoorbeeld veel Bulgaren als werknemer? Inventariseer dan waar ze behoefte aan hebben, wat hun normen en waarden zijn en tegen welke problemen ze aanlopen. Eventueel met behulp van een tolk, maar misschien kan de leidinggevende een talencursus volgen, zodat hij zijn werknemers ook kan verstaan én begrijpen.

Maak de communicatie eenvoudig

Het gebruik van pictogrammen kan de kans op misverstanden en ongevallen verkleinen. Een pictogram is een visueel symbool en visuele symbolen zijn concreter dan gesproken taal. Het zijn eenvoudige, gemakkelijk herkenbare afbeeldingen. Ze zorgen ervoor dat iemand een waarschuwing, aanwijzing of verbod herkent.

Bron: 365/KeurCompany

Wat vind je van dit artikel?