Buitenlands personeel aannemen

De Wet Arbeid Vreemdelingen

paspoort, reizen

Heb je medewerkers die niet de Nederlandse nationaliteit hebben? Dat kan alleen als je je aan de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) houdt.

Lees meer over de Kennismigrantenregeling die is versoepeld voor startups.

Werknemers afkomstig uit landen binnen de EU/EER

Het is eenvoudiger om mensen van binnen de EU dan van buiten de EU te werven. Voor deze groep werknemers is het niet verplicht om een verblijfsvergunning aan te vragen. Wel hebben ze een paspoort of ander geldig reisdocument, voldoende middelen van bestaan, en een bewijs van een ziektekostenverzekering nodig. Een inschrijvingsdocument is echter wel aan te raden omdat instanties als de Belastingdienst ernaar kunnen vragen. Dit document is aan te vragen bij het gemeentehuis.

Landen Europese Unie:

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden. De EU-regels gelden ook voor Zwitserland.

Landen Europese Economische Ruimte:

Alle landen van de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen, IJsland.

Werknemers afkomstig uit landen buiten de EU/EER

Personen uit alle andere landen mogen alleen in Nederland werken als:

  • ze beschikken over een geldig verblijfsdocument waarop de aantekening staat: ‘Arbeid is vrij toegestaan’, of:

  • ze beschikken over een paspoort met een officiële sticker voor verblijfsaantekeningen, met daarop de aantekening ‘Arbeid is vrij toegestaan’, of:

  • als de werkgever beschikt over een geldige tewerkstellingsvergunning voor deze vreemdelingen.

Voorwaarden tewerkstellingsvergunning:

Je komt in aanmerking voor een tewerkstellingsvergunning als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je hebt je voldoende ingespannen om personeel te vinden uit Nederland of de EU/EER

  • De vreemdeling mag niet jonger zijn dan 18 of ouder dan 45.

  • De vreemdeling heeft een geldige verblijfsvergunning waarbij het is toegestaan om te werken

  • Het maakt niet uit hoe oud de vreemdeling is, maar hij zal tenminste het volledige minimumloon voor 23 jaar verdienen. Ook als de werkzaamheden in deeltijd worden verricht, is dit het geval.

  • De vreemdeling heeft al passende huisvesting

  • De arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen in jouw bedrijf voldoen minimaal aan de wettelijke eisen of aan de eisen die in de bedrijfstak gebruikelijk zijn (zoals bijvoorbeeld de afspraken in de cao).

Let op: De Arbeidsinspectie kan een werkgever een bestuurlijke boete opleggen als deze vreemdelingen zonder de vereiste tewerkstellingsvergunning in dienst heeft. Deze boete kan oplopen tot 8.000 euro per illegaal werkende werknemer. Een tewerkstellingsvergunning kun je aanvragen bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).

LET OP: Minder snel tewerkstellingsvergunning voor werknemer van buiten de EU

Sinds 1 juli 2011 is het moeilijker voor werknemers van buiten de EU, Bulgarije en Roemenië om een TWV te krijgen. Alleen in uitzonderingsgevallen komen zij voor een dergelijke vergunning in aanmerking. Ook moet een arbeidsmigrant van buiten de EU vijf jaar een TWV hebben, voordat hij of zij zonder vergunning in Nederland mag werken. Voorheen was dat drie jaar. 

Wat vind je van dit artikel?