Kennismigrantenregeling versoepeld voor startups

Lager salariscriterium sinds 1 april 2021

female-it-developer-kantoor-personeel-opgeleid-vrouw

De zogenaamde kennismigrantenregeling is versoepeld om innovatieve startups tegemoet te komen. Goed nieuws voor jonge kennisintensieve bedrijven die zitten te springen om specialistisch personeel.

Kennismigrantenregeling. Voor de arbeidsmigrant zelf is het niet te hopen dat dit het eerste Nederlandse woord is dat hij of zij tegenkomt. Ondernemers met een innovatieve startup zullen een positiever gevoel krijgen bij de term. De drempel om een medewerker uit het buitenland te halen is met ingang van 1 april 2021 verlaagd door het salariscriterium met bijna duizend euro naar beneden bij te stellen. 

Ander salariscriterium startups

Wanneer de startup kan aantonen dat de beoogde kennismigrant essentieel is voor de groei of ontwikkeling van het bedrijf, geldt vanaf nu een lager salariscriterium dan dat waaraan kennismigranten normaal gesproken dienen te voldoen. De algemene eis is € 3484 voor kennismigranten jonger dan 30 jaar en € 4752 voor 30-plussers. Startups mogen vanaf april 2021 al een buitenlandse medewerker naar Nederland halen vanaf een salaris van € 2497 bruto per maand. Wel moet de kennismigrant in dat geval een aandeel in de onderneming krijgen. 

Doel: innovatie stimuleren

De reden voor de versoepeling van de kennismigrantenregeling is dat het standaard salariscriterium voor kennismigranten te hoog was voor de meeste bedrijven in de startup-fase. Hierdoor werden startups te vaak beknot in hun groei, terwijl de overheid juist innovatieve bedrijvigheid wil stimuleren. Door de regeling op dit punt aan te passen, hoopt de overheid dat startups eerder en beter hun specialistische vacatures kunnen invullen.

Waarom een kennismigrantenregeling?

Nederland heeft al jaren een tekort aan hoogopgeleid, specialistisch personeel in bepaalde vakgebieden. Dan gaat het met name om IT’ers, onderzoekers, medisch personeel en technisch personeel. Een oplossing op korte termijn is het werven van tijdelijk personeel uit landen als India, China, Japan en de VS. Maar om slimmeriken van buiten de EU hier als expat uit te kunnen nodigen, moeten zowel de kennismigrant zelf als de werkgever aan een stevige set eisen voldoen. 

Eisen voor kennismigratie

Zo moet de werkgever die een kennismigrant wil regelen goedgekeurd zijn als ‘erkend referent’ bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat wil zeggen dat het bedrijf onder meer moet kunnen aantonen dat het betrouwbaar en financieel gezond is. Eenmaal goedgekeurd als erkend referent, dient de organisatie zelf de aanvraag voor kennismigratie te doen. Verder moet de kennismigrant zelf een verblijfsvergunning aanvragen, waarbij hem onder meer wordt gevraagd naar een eventueel strafblad. Dit alles staat los van de andere zaken die een werkgever moet regelen voor een nieuwe werknemer.

Meer informatie?

Wat vind je van dit artikel?

Michiel van de Peppel

Auteur

Michiel van de Peppel

Michiel is een veelzijdige tekstschrijver met ervaring in de journalistiek, marketingcommunicatie en PR. Hij schrijft graag over ondernemerschap, ook vanuit zijn eigen ervaring. Sinds 2011 runt hij zijn eigen communicatiebureau: WYZYN COMMUNICATIE in Amersfoort. In 2021 kwam daar Consortius bij, een gespecialiseerde service voor wetenschapscommunicatie. Kortom: Michiel is een ondernemende duizendpoot, net zoals de meeste MKB-ondernemers. Zijn doel: lekker leesbaar en onderscheidend informeren, waar mogelijk met enige diepgang.