Wat maakt oude werknemers aantrekkelijk?

Ouderen zijn loyaal, hebben extra kennis en ervaring

01 april 2020 4 minuten

Automatiseringsbedrijf Capgemini verlaagt de lonen van oudere werknemers om zo ruimte te creëren voor nieuwe werknemers. Oudere werknemers maken ook minder kans te worden uitgenodigd op een sollicitatiegesprek. Maar volgens een analyse van Raad voor Werk en Inkomen zijn oudere werknemers juist van grote waarde voor een bedrijf.

Veel ondernemers denken dat oudere werknemers vaker ziek zijn, geen up to date kennis hebben en minder productief zijn. Maar oudere werknemers kunnen juist van een enorme waarde zijn. Investeer in hen en werk aan de duurzame inzetbaarheid binnen je bedrijf!

De analyse 'G(oud)! Kansen creëren voor werkloze ouderen' van de Raad voor Werk en Inkomen zoomt in op het stereotype beeld dat veel ondernemers van ouderen hebben en weerlegt dit. De reden voor de RWI om dit te doen? "Ouderen worden minder snel werkloos, maar eenmaal zonder werk blijkt het voor deze groep enorm lastig om weer werk te vinden," zo beschrijft de RWI in de achtergrond. En hoe ouder een werknemer is, hoe minder kans hij heeft op een baan. Van de 100.000 werkloze 55-plussers vindt bijvoorbeeld slechts 9 procent werk, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nadelen oudere werknemers

Er zijn verschillende redenen waarom ouderen minder makkelijk aan werk komen:

 • Een deel van de werkloze ouderen heeft een lage of verouderde opleiding.

 • De productiviteit kan teruglopen, zeker in fysiek belastende beroepen.

 • Ouderen zijn over het algemeen minder vaardig op het gebied van recente technologische ontwikkelingen.

 • Bepaalde arbeidsvoorwaarden kunnen leiden tot hogere arbeidskosten voor oudere werknemers.

Voordelen oudere werknemers

Maar, blijkt uit onderzoek van de RWI, deze redenen zijn vooral ingegeven door een negatief verwachtingspatroon van ondernemers. Feitelijk gezien blijken ouderen bovenstaande redenen ruimschoots te compenseren op een ander gebied. Draai die nadelen daarom eens om en kijk naar de redenen waarom oudere werknemers juist wél aantrekkelijk zijn.

 • Kijk naar wat iemand kan, niet naar zijn leeftijd. Iedere werknemer heeft zijn talenten. Natuurlijk heeft een oudere werknemer zijn nadelen, maar zijn zijn sterke kanten niet in veel grotere mate aanwezig?

 • Bekijk waar je binnen je bedrijf juist goed senioriteit (ervaring, loyaliteit, nauwkeurigheid, diversiteit) kan gebruiken. Dit kan het niveau van je bedrijf flink omhoog trekken.

 • Kijk naar de toekomst en bedenk je dat het over een aantal jaar moeilijk wordt om goed personeel te vinden. Werkloze ouderen met een flinke dosis ervaring kunnen je uit de brand helpen.

 • Maak gebruik van financiële regelingen: die maken een oudere werknemers extra aantrekkelijk.

 • Ouderen hebben al zoveel ervaring dat een korte bij- of omscholingscursus al genoeg is om hun kennis up to date te maken. 

Bronnen: G(oud)! Kansen creëren voor werkloze ouderen van de Raad voor Werk en Inkomen

Ouderen, mensen met een handicap/beperking en jongeren van allochtone afkomst worden door sommige werkgevers gezien als ‘lastig te plaatsen.’ Laat dit nu precies de doelgroep zijn die wij als Fruitful Office naar tevredenheid in dienst hebben! Wij zijn een groeiende start-up en brengen met vierentwintig busjes vers fruit op kantoren door heel Nederland. Ons succes is voornamelijk te danken aan ons hardwerkende personeel: onze verpakkers (jongeren met een chronische ziekte) en onze koeriers (56-plussers). 30 procent van onze medewerkers is van niet-westerse afkomst.

De vooroordelen over ouderen – ‘ze zijn duurder, trager, ouderwets, vergeetachtig, ongemotiveerd en tellen de dagen af tot hun pensioen’ – ken ik. Sommige denkbeelden geloofde ik vroeger zelf. Toen ik onze koerier Ernst ontmoette, was het echter gedaan met de vooroordelen.

Ernst was onze allereerste medewerker. Zes jaar terug nam ik hem in dienst. Op dat moment besefte ik: Wij hebben jou nodig, en jij hebt ons nodig. Die afhankelijkheid uitspreken is de kracht van echte samenwerking.

Een pleidooi voor ouderen

Alle vooroordelen over ouderen zijn door Ernst en latere collega’s weerlegd. Daarom zet ik 10 vóórdelen van het werken met ouderen op een rij.

 1. Ouderen zijn geduldig en nemen geen onnodige risico’s. Dit zijn niet alleen belangrijke eigenschappen voor koeriers. Maar wel noemenswaardig: Onze koeriers rijden vrijwel schadevrij. Een unicum in de koerierswereld!

 2. Ze willen graag werken. Hiervoor ontvingen ze een uitkering, zij weten dat thuis zitten geen optie is. En zijn hierdoor extra gemotiveerd.

 3. Ze zijn betrouwbaar. Ze melden zich niet snel ziek om een dagje vrij te kunnen zijn.

 4. Ze zijn sociaal. Ouderen zijn door hun jarenlange ervaring in het omgaan met collega’s en klanten vaak beter in de omgang met mensen dan jongeren. Ze zijn toleranter, hebben minder bewijsdrang.

 5. Ze hebben meer kennis. Leeftijd is per definitie een voorsprong op jongeren als het gaat om opgebouwde kennis, vaardigheden en ervaring. Zelf merken we dit op de werkvloer doordat koeriers minder schade hebben en een betere klantenservice. Doordat ze productieafspraken standaard nakomen en beter communiceren als ze een keer later zijn of er iets anders speelt.

 6. Het zijn vroege vogels. Ouderen vinden het heerlijk om vroeg op te staan.

 7. Ze zijn minder vaak ziek en zijn psychisch gezonder. Vanaf 55 jaar neemt het verzuim onder ouderen af. De meeste ouderen blijven tot op hoge leeftijd gezond. Jongeren zijn twee keer zo gevoelig voor depressies en burn-outs, is bewezen.

 8. Ze zijn loyaal. Ouderen hebben geen grootse carrièreplannen meer. Ze kiezen bewust voor een baan en willen niet snel jobhoppen.

 9. Ze leveren financieel voordeel op. Wij nemen ouderen met een uitkering in dienst. Daar staat de mobiliteitsbonus voor 56-plussers tegenover. Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) helpt ons kosteloos met de werving en selectie van deze groep. Kandidaten kunnen twee maanden (met behoud van uitkering) op proef werken. In die tijd krijgen ze een training. Dit kost dit tijd, maar die wordt financieel gecompenseerd. Plus het slagingspercentage onder kandidaten die vervolgens in dienst komen, is 95 procent!

 10. Ze zorgen dat je klaar bent voor de toekomst. De participatiewet komt eraan. Meer banen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt (o.a. 56-plussers) is het doel. Als straks de quotumwet ingaat, zijn wij verplichting voor.