Mag ik zomaar een bedrijf thuis beginnen?

Verzoek om beroep of bedrijf aan huis

werken op laptop

Als je een bedrijf aan huis wilt beginnen, moet je toestemming vragen aan de gemeente. De voorwaarden hiervoor worden per gemeente geregeld. Of je toestemming krijgt, ligt onder andere aan het soort bedrijf.

Als je een bedrijf aan huis wilt starten, moet je als eerste bij de gemeente nagaan of dat binnen het bestemmingsplan past. In sommige gevallen is dat geen enkel probleem. In andere gevallen kun je een vrijstelling van het bestemmingsplan aanvragen bij het college.

Bij de beslissing of je wel of geen vrijstelling van het bestemmingsplan krijgt, kijkt het college naar:

  • de ruimtelijke uitwerking die het gebruik heeft, gelet op de aard, omvang en intensiteit

  • de hinder voor het woonmilieu en de invloed op het verkeer

  • de ruimtelijke uitstraling, die moet passen bij de woonfunctie van het pand of perceel.

Voorwaarden

De gemeente Amersfoort heeft de volgende regels opgesteld voor aanvragen van werk aan huis. Let dus op: het kan per gemeente verschillen. We zetten het hier toch neer omdat er veel overlap is in de voorwaarden bij alle gemeentes. Om in aanmerking te komen voor een gebruikswijziging moet aan een aantal voorwaarden, welke zijn opgenomen in het bestemmingsplan, worden voldaan, te weten:

  1. Het huis moet vooral een woonfunctie houden.

  2. Slechts 1/3e van je woning mag dienen als bedrijfsruimte, met een maximum van 75m2.

  3. Door thuis te werken mag de verkeerssituatie in de buurt niet veranderen. Dus geen te grote stromen auto’s die langs komen. Tevens mag de parkeerbehoefte in de buurt niet teveel toenemen. De gemeente bepaalt hier de normen.

  4. Het mag niet gaan om een bedrijf dat milieuvergunningplichtig is, in het kader van de Wet milieubeheer.

  5. Alleen detailhandel die in maximaal 75m2 past mag in relatie staan tot het aan het eengezinshuis toegestane beroep.

  6. Je mag geen overlast veroorzaken voor je buren. Zoals dat officieel heet: ‘De toepassing ervan mag niet leiden tot een onevenredige afbreuk van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bebouwing.’

  7. Alleen de bewoners van het pand mogen werkzaam zijn in het bedrijf. Dus behalve als je iemand meteen in huis neemt, mag je geen personeel aannemen.

Wat vind je van dit artikel?