Starten vanuit een uitkering

Wat zijn de mogelijkheden om vanuit een uitkering een bedrijf te starten?

Het starten van een eigen bedrijf kan goede mogelijkheden bieden om weer terug te keren in het arbeidsproces. Daarom verlenen uitkeringsinstanties in veel gevallen financiële steun.

Starten met een IRO of PGB met behoud van uitkering

Je kunt er voor kiezen te starten met een "Individuele Reïntegratie Overeenkomst" van een uitkeringsinstantie of een "Persoonsgebonden Budget" van de gemeente.

Mensen die vanuit een uitkering een eigen bedrijf beginnen, lopen minder risico terug te vallen op een uitkering dan mensen die vanuit dezelfde situatie een baan in loondienst aannemen. Als je een eigen bedrijf wilt beginnen, zijn er drie verschillende fases: oriëntatie, haalbaarheid en starten. Als je een uitkering hebt, zijn er vaak mogelijkheden om met behoud van uitkering je te oriënteren op het ondernemerschap en de haalbaarheid van je idee te toetsen. Eventuele winst wordt dan verrekend met de uitkering. Ben je eenmaal gestart met het bedrijf, dan kan de uitkering stoppen of worden verlaagd. 

Extra financiële steun

Je kan je bedrijf beginnen met eigen kapitaal of een lening van familie of vrienden, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld een ondernemingsplan gebruiken om de financiering rond te krijgen. Banken of particuliere fondsen zullen alleen een lening geven als ze inzicht hebben in wat je bedrijf gaat doen.

Sociale Dienst

De Sociale Dienst kan je als startende ondernemer een bedrijfskapitaal verstrekken van € 31.502 (2007) als rentedragende lening (starterskrediet). Je kunt dit geld gebruiken om de benodigde apparatuur of voorraad aan te schaffen. Dit is geregeld in het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ).

Voor financiële ondersteuning moet je aan de volgende voorwaarde voldoen:

  • Het bedrijf moet levensvatbaar zijn. Dat wil zeggen dat het inkomen uit het bedrijf, eventueel aangevuld met andere inkomsten, voldoende oplevert voor jou en je gezin en voor de instandhouding van het bedrijf. Dat moet blijken uit het ondernemingsplan.

De Sociale Dienst bekijkt of:

  • je voldoet aan eventuele vestigingseisen,

  • je minimaal 1225 uur per jaar werkt in je bedrijf of gemiddeld 23,5 uur per week,

  • hulp via een bank of een borgstellingsfonds niet mogelijk is,

  • je voldoet aan bijstandscriteria rond inkomen en vermogen. 

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ)

Wanneer de inkomsten uit je bedrijf onder het bijstandsniveau liggen, kan je inkomen maximaal 36 maanden worden aangevuld. Dit is ook geregeld in het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ). Deze aanvullende uitkering ontvang je in eerste instantie als een renteloze lening. Als je inkomen over het voorafgaande jaar bekend is, bepaalt de gemeente aan de hand daarvan of je een deel van de lening moet terugbetalen. Om voor deze aanvullende uitkering in aanmerking te komen moet je aan dezelfde eisen voldoen. Als de periode van 36 maanden is verstreken en je bent vanwege medische of sociale redenen niet volledig beschikbaar om je bedrijf uit te oefenen, is verlenging mogelijk.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt en een eigen bedrijf wilt beginnen, zijn er andere mogelijkheden. Je kunt onder voorwaarden in aanmerking komen voor een starterskrediet. Het krediet heeft de vorm van een rentedragende lening of borgstelling van maximaal € 31.502 - (2007).

Om in aanmerking te komen voor een starterskrediet moet je eerst een ondernemingsplan schrijven. Het UWV bekijkt of je bedrijf levensvatbaar is en of het ondernemerschap past bij je medische en arbeidskundige mogelijkheden. Ook bepaalt het UWV binnen welke termijn de lening terugbetaald moet worden.

Gemeente

Gemeentes begeleiden starters vanuit een uitkering bij het opzetten van hun onderneming, bijvoorbeeld door het geven van advies. Iedere gemeente doet dit echter op een andere manier. Wil je weten hoe je als uitkeringsgerechtigde snel overstapt naar het ondernemerschap? Informeer dan bij jouw gemeente naar de mogelijkheden of kijk op hun website.

Wat vind je van dit artikel?