Vergunningen

Juridische desk

Wat is de Wabo?

Juridische desk

Wat betekent deze omgevingsvergunning voor mij?

Wil je een reclamezuil voor de deur zetten, een extra kantoorpand bouwen? Om het aanvragen voor vergunningen hiervoor makkelijker te maken, is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo ...lees verder

02 april 2020

De drank- en horecavergunning

Juridische desk

Wanneer moet je die aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor een drank- en horecavergunning moet je aan verschillende verplichtingen voldoen. Welke zijn dat en hoe vraag je een horecavergunning aan? ...lees verder

25 maart 2020

Welke vergunningen gelden voor ondernemers?

Juridische desk

Relevante vergunningen voor jou als ondernemer.

Als startende, maar ook als groeiende ondernemer krijg je veel te maken met vergunningen. Van vestigings- en bouwvergunningen tot precariovergunningen (voor buitenreclame) en milieuvergunnin ...lees verder

24 maart 2020

Wanneer mag mijn terras buiten staan?

Juridische desk

Lees de APV

Met een terras kun je nieuwe klanten naar je horeca-zaak krijgen. Toch mag je niet oneindig stoelen bijzetten: daar heb je vergunningen voor nodig. ...lees verder

09 april 2018

Wat is een gefaseerde aanvraag bouwvergunning?

Juridische desk

Een bouwvergunning in gedeelten aanvragen

Als je een bouwvergunning wilt aanvragen, kan dit ook in twee fases. Je hoeft dan niet alle documenten en gegevens in één keer aan te leveren. Vooral een aanrader als je eerst zekerheid wil ...lees verder

02 december 2016

Wat is een gebruiksvergunning?

Juridische desk

En wanneer moet je hem aanvragen?

Een gebruiksvergunning heb je nodig bij grotere risico’s. In deze vergunning staan voorschriften over onder andere brandpreventie. Vraag een gebruiksvergunning aan bij je eigen gemeente. ...lees verder

14 juli 2016

Wat is een voorlopige voorziening?

Juridische desk

In beroep tegen een overheidsbesluit

Met een voorlopige voorziening vraag je om uitstel van een bepaalde maatregel. Dit kun je doen als je in beroep wilt tegen het besluit van de overheid over bijvoorbeeld een bestemmingsplan ...lees verder

09 mei 2014

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

Juridische desk

Online aanvraag met eHerkenning

Een omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld (ver)bouwen of slopen vraag je voor elke gemeente online via het omgevingsloket aan. Hoe werkt de aanvraag van een omgevingsvergunning? ...lees verder

03 april 2014

Eindelijk: een bouwvergunning! En dan?

Juridische desk

Begin pas zes weken na de bouwvergunning met bouwen

Eindelijk is het dan zover, je hebt je bouwvergunning gekregen. Nu natuurlijk zo snel mogelijk beginnen. Of toch niet? In dit artikel zaken waar je op moet letten vlak voor en tijdens de ver ...lees verder

25 januari 2013

Invoering Activiteitenbesluit zorgt voor minder milieuvergunningen

Juridische desk

Bedrijven onderverdeeld naar drie typen

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Minister Cramer van VROM (Ruimte en Milieu) heeft de milieuregels voor bedrijven vereenvo ...lees verder

25 januari 2013

Getoond 1 tot en met 10 van 19 totaal, er zijn meerdere pagina's