Vergunningen

Juridische desk

Wat is de Wabo?

Wat betekent deze omgevingsvergunning voor mij?

Wil je een reclamezuil voor de deur zetten, een extra kantoorpand bouwen? Om het aanvragen voor vergunningen hiervoor makkelijker te maken, is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd.

02 april 2020

De drank- en horecavergunning

Wanneer moet je die aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor een drank- en horecavergunning moet je aan verschillende verplichtingen voldoen. Welke zijn dat en hoe vraag je een horecavergunning aan?

25 maart 2020

Welke vergunningen gelden voor ondernemers?

Relevante vergunningen voor jou als ondernemer.

Als startende, maar ook als groeiende ondernemer krijg je veel te maken met vergunningen. Van vestigings- en bouwvergunningen tot precariovergunningen (voor buitenreclame) en milieuvergunningen.

24 maart 2020

Wanneer mag mijn terras buiten staan?

Lees de APV

Met een terras kun je nieuwe klanten naar je horeca-zaak krijgen. Toch mag je niet oneindig stoelen bijzetten: daar heb je vergunningen voor nodig.

09 april 2018

Wat is een gefaseerde aanvraag bouwvergunning?

Een bouwvergunning in gedeelten aanvragen

Als je een bouwvergunning wilt aanvragen, kan dit ook in twee fases. Je hoeft dan niet alle documenten en gegevens in één keer aan te leveren. Vooral een aanrader als je eerst zekerheid wil over het bestemmingsplan.

02 december 2016

Wat is een gebruiksvergunning?

En wanneer moet je hem aanvragen?

Een gebruiksvergunning heb je nodig bij grotere risico’s. In deze vergunning staan voorschriften over onder andere brandpreventie. Vraag een gebruiksvergunning aan bij je eigen gemeente.

14 juli 2016

Wat is een voorlopige voorziening?

In beroep tegen een overheidsbesluit

Met een voorlopige voorziening vraag je om uitstel van een bepaalde maatregel. Dit kun je doen als je in beroep wilt tegen het besluit van de overheid over bijvoorbeeld een bestemmingsplan of milieuvergunning.

09 mei 2014

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

Online aanvraag met eHerkenning

Een omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld (ver)bouwen of slopen vraag je voor elke gemeente online via het omgevingsloket aan. Hoe werkt de aanvraag van een omgevingsvergunning?

03 april 2014

Eindelijk: een bouwvergunning! En dan?

Begin pas zes weken na de bouwvergunning met bouwen

Eindelijk is het dan zover, je hebt je bouwvergunning gekregen. Nu natuurlijk zo snel mogelijk beginnen. Of toch niet? In dit artikel zaken waar je op moet letten vlak voor en tijdens de verbouwing.

25 januari 2013

Invoering Activiteitenbesluit zorgt voor minder milieuvergunningen

Bedrijven onderverdeeld naar drie typen

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Minister Cramer van VROM (Ruimte en Milieu) heeft de milieuregels voor bedrijven vereenvoudigd.

25 januari 2013

Wanneer heb ik een bouwvergunning nodig?

Wat voor soort bouwwerken worden onderscheiden?

Als je een bedrijfspand gaat verbouwen heb je altijd een bouwvergunning nodig. De regering deelt de gebouwen in drie categorieën in.

25 januari 2013

Hoe kan ik een milieuvergunning aanvragen?

In zeven stappen de aanvraag van een milieuvergunning

De grootte van je onderneming bepaalt waar je een milieuvergunning moet aanvragen. Dit kan de gemeente zijn, de provincie of het rijk. Hoe vraag je hem aan en wat kun je verwachten?

25 januari 2013

Tips voor een milieuvergunning

Handigheden bij een aanvraag

Voordat je een milieuvergunning aanvraagt, moet je op veel dingen letten. Om te zorgen dat je niets over het hoofd ziet, enkele tips voor een goede aanvraag.

25 januari 2013

Wat is de Wet op de Openluchtrecreatie?

Wat zijn de gevolgen van het intrekken van de wet?

Sinds 2008 is de Wet op de Openluchtrecreatie, met zaken over verblijfsrecreatie, ingetrokken. Wat zijn de gevolgen?

15 augustus 2012

Welke inspecties kan ik als horecaondernemer verwachten?

Rijks- en gemeenteinspecties

Iedereen kent wel de televisieprogramma’s waarbij deskundigen bekijken of de hygiëne in een restaurant in orde is. Dit zijn natuurlijk niet de enige controles die je kunt verwachten als je een horecaonderneming hebt.

15 augustus 2012

De drank- en horecavergunning: de kroegbaas

Aan welke specifieke eisen moet je voldoen?

Als eigenaar en leidinggevende van een zaak die een drank- en horecavergunning aanvraagt moet je aan een hoop eisen voldoen. In dit artikel worden deze eisen besproken.

15 augustus 2012

Sloop- en kapvergunning

Informatie over kap- en sloopvergunning

De eisen voor een sloop- of kapvergunning worden door de gemeente bepaald, maar er zijn wel enkele zaken waar je rekening mee moet houden bij je aanvraag.

15 augustus 2012

Uitrit- en aanlegvergunning

Je eigen terrein verbinden met een openbare weg.

De in/uitritvergunning heb je nodig als je je eigen terrein met de openbare weg wilt verbinden. Als je wilt verbouwen op je terrein en het gaat niet om een bouwwerk, heb je een aanlegvergunning nodig.

15 augustus 2012

Getoond 1 tot en met 18 van 19 totaal, er zijn meerdere pagina's