bouw_bedrijf1.jpg

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

Online aanvraag met eHerkenning
Een omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld (ver)bouwen of slopen vraag je voor elke gemeente online via het omgevingsloket aan. Hoe werkt de aanvraag van een omgevingsvergunning?
wetboeken.jpg

Wat is de Wabo?

Wat betekent deze omgevingsvergunning voor mij?
Wil je een reclamezuil voor de deur zetten, een extra kantoorpand bouwen? Om het aanvragen voor vergunningen hiervoor makkelijker te maken, is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd.
iStock_000007421196Small.jpg

Welke vergunningen gelden voor ondernemers?

Relevante vergunningen voor jou als ondernemer.
Als startende, maar ook als groeiende ondernemer krijg je veel te maken met vergunningen. Van vestigings- en bouwvergunningen tot precariovergunningen (voor buitenreclame) en milieuvergunningen.
natuur_gras.jpg

Tips voor een milieuvergunning

Handigheden bij een aanvraag
Voordat je een milieuvergunning aanvraagt, moet je op veel dingen letten. Om te zorgen dat je niets over het hoofd ziet, enkele tips voor een goede aanvraag.
vraagteken_vraag_hulp.jpg

Hoe kan ik een milieuvergunning aanvragen?

In zeven stappen de aanvraag van een milieuvergunning
De grootte van je onderneming bepaalt waar je een milieuvergunning moet aanvragen. Dit kan de gemeente zijn, de provincie of het rijk. Hoe vraag je hem aan en wat kun je verwachten?
Bier.jpg

De drank- en horecavergunning

Wanneer moet je die aanvragen?
Om in aanmerking te komen voor een drank- en horecavergunning moet je aan verschillende verplichtingen voldoen. Welke zijn dat en hoe vraag je een horecavergunning aan?
kabinet.jpg

Invoering Activiteitenbesluit zorgt voor minder milieuvergunningen

Bedrijven onderverdeeld naar drie typen
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Minister Cramer van VROM (Ruimte en Milieu) heeft de milieuregels voor bedrijven vereenvoudigd.
hamer_rechter_juridisch.jpg

Wat is een voorlopige voorziening?

In beroep tegen een overheidsbesluit
Met een voorlopige voorziening vraag je om uitstel van een bepaalde maatregel. Dit kun je doen als je in beroep wilt tegen het besluit van de overheid over bijvoorbeeld een bestemmingsplan of milieuvergunning.
bouwgrond.jpg

Wanneer heb ik een bouwvergunning nodig?

Wat voor soort bouwwerken worden onderscheiden?
Als je een bedrijfspand gaat verbouwen heb je altijd een bouwvergunning nodig. De regering deelt de gebouwen in drie categorieën in.
Schrijven.jpg

Wat is een gefaseerde aanvraag bouwvergunning?

Een bouwvergunning in gedeelten aanvragen
Als je een bouwvergunning wilt aanvragen, kan dit ook in twee fases. Je hoeft dan niet alle documenten en gegevens in één keer aan te leveren. Vooral een aanrader als je eerst zekerheid wil over het bestemmingsplan.
Getoond 1 tot 10 van 19. Er zijn meerdere pagina's.

Actueel in Vergunningen

 

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten