Vergunningen

Juridische desk

Wanneer heb ik een bouwvergunning nodig?

Wat voor soort bouwwerken worden onderscheiden?

Als je een bedrijfspand gaat verbouwen heb je altijd een bouwvergunning nodig. De regering deelt de gebouwen in drie categorieën in.

25 januari 2013

Hoe kan ik een milieuvergunning aanvragen?

In zeven stappen de aanvraag van een milieuvergunning

De grootte van je onderneming bepaalt waar je een milieuvergunning moet aanvragen. Dit kan de gemeente zijn, de provincie of het rijk. Hoe vraag je hem aan en wat kun je verwachten?

25 januari 2013

Tips voor een milieuvergunning

Handigheden bij een aanvraag

Voordat je een milieuvergunning aanvraagt, moet je op veel dingen letten. Om te zorgen dat je niets over het hoofd ziet, enkele tips voor een goede aanvraag.

25 januari 2013

Wat is de Wet op de Openluchtrecreatie?

Wat zijn de gevolgen van het intrekken van de wet?

Sinds 2008 is de Wet op de Openluchtrecreatie, met zaken over verblijfsrecreatie, ingetrokken. Wat zijn de gevolgen?

15 augustus 2012

Welke inspecties kan ik als horecaondernemer verwachten?

Rijks- en gemeenteinspecties

Iedereen kent wel de televisieprogramma’s waarbij deskundigen bekijken of de hygiëne in een restaurant in orde is. Dit zijn natuurlijk niet de enige controles die je kunt verwachten als je een horecaonderneming hebt.

15 augustus 2012

De drank- en horecavergunning: de kroegbaas

Aan welke specifieke eisen moet je voldoen?

Als eigenaar en leidinggevende van een zaak die een drank- en horecavergunning aanvraagt moet je aan een hoop eisen voldoen. In dit artikel worden deze eisen besproken.

15 augustus 2012

Sloop- en kapvergunning

Informatie over kap- en sloopvergunning

De eisen voor een sloop- of kapvergunning worden door de gemeente bepaald, maar er zijn wel enkele zaken waar je rekening mee moet houden bij je aanvraag.

15 augustus 2012

Uitrit- en aanlegvergunning

Je eigen terrein verbinden met een openbare weg.

De in/uitritvergunning heb je nodig als je je eigen terrein met de openbare weg wilt verbinden. Als je wilt verbouwen op je terrein en het gaat niet om een bouwwerk, heb je een aanlegvergunning nodig.

15 augustus 2012

Toetsing van bouwplannen

Welke aspecten wegen mee bij het verkrijgen van een bouwvergunning?

Een bouwvergunning krijg je pas als de gemeente vier verschillende aspecten van je aanvraag heeft bekeken. Pas als alle vier deze onderdelen in orde zijn, krijg je de bouwvergunning.

15 augustus 2012

Getoond 11 tot en met 19 van 19 totaal, er zijn meerdere pagina's