Deze skills heb je als ondernemer nodig

Column Rutger Boelsma | Wees proactief

06 september 2018

In mijn vorige column schreef ik over één van de 21st Century Skills, namelijk het hebben van sociale en culturele vaardigheden. De 21st Century Skills is een bundel vaardigheden die je nodig hebt om in de 21ste eeuw als ondernemer te kunnen functioneren.

Geld voor innovatie

E-book Eerste hulp bij Groeien

Nog even in herinnering: het gaat over communiceren, samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid en mediawijsheid, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, leergierig/onderzoekend, sociale  en culturele vaardigheden. In deze column heb ik aandacht voor het probleemoplossend vermogen.

Probleemoplossend vermogen

Als geen ander moet je als ondernemer in staat zijn bestaande of nieuwe problemen te (h)erkennen en tot een plan van actie te komen om deze op te lossen. Ogenschijnlijk wordt ondernemen in de 21ste eeuw eenvoudiger, echter, het wordt juist complexer. Lastig is dat deze competentie niet zo eenvoudig te ontwikkelen is. Dit omdat het vinden van oplossingen in de praktijk een relatie heeft met verschillende factoren. Het hangt mede af van je intellectuele capaciteiten, je pragmatisme en je creativiteit. Niet onbelangrijk is bovendien je positieve houding ten opzichte van problemen.

Inzicht verkrijgen

Inzicht verkrijgen is gewoonweg essentieel. Evenals zicht op alternatieven in probleemoplossing. Het vraagt van jou een flexibele manier van denken, associatief vermogen en het vermogen om logisch na te denken en te redeneren. Neem als voorbeeld eens je marketing. Was het enkele jaren geleden nog duidelijk wie je doelgroep was, tegenwoordig zie je heel veel doelgroepen dwars door elkaar heen lopen. En nu?

Belang neemt toe

Deze vaardigheid zal in de komende jaren aan belang toenemen. Als ondernemer moet je, sneller dan voorheen, actuele vraagstukken signaleren, nieuwe oplossingsstrategieën genereren maar ook selecteren. Out of the box durven denken, maar ook je krachten bundelen en proactief zijn. Vooral dat laatste. 

Positieve, proactieve zelfregie

Succes zal niet alleen meer afhangen van je positieve grondhouding, maar ook van proactiviteit. Reactieve ondernemers zullen het onderspit delven, zo is de verwachting. Voor reactiviteit verandert de tijd té snel. Daar waar voorheen vóór je werd gedacht, daar moet je het nu echt wel zelf doen. Per slot van rekening leven we in een netwerksamenleving waarin denken en doen met elkaar verbonden zijn. Achterover leunen en afwachten ‘of het allemaal wel komt’  is daarom echt wel uit den boze. 

Lees hier deel I van Rutger's column. 

Auteur

Rutger Boelsma