Jongere in dienst? Je krijgt eerder premiekorting!

Minder sociale premies betalen voor 18- tot 26-jarigen

26 juni 2015

Als je jong bent, moet je werkervaring opdoen. Toch staan nog te veel jongeren aan de kant. De regering heeft daarom een premiekorting voor jongeren ingesteld. Je betaalt minder sociale premies als je een werkzoekende tussen de 18 en 26 jaar een kans geeft. Per 1 juli 2015 kom je hier als werkgever eerder voor in aanmerking.

De oude regeling was dat je maximaal 3.500 euro op je sociale premies in mindering mocht brengen als je een jongere aannam die uit een uitkeringssituatie (WW of bijstand) kwam. Je moest deze jongere dan voor minimaal een half jaar en minstens 32 uur per week een baan geven.

De regeling, die op 1 juli 2014 in werking trad, wordt echter weinig gebruikt. Het blijkt dat veel jongeren ook geen 32 uur willen werken, maar liever 24. Bijvoorbeeld omdat zij nog een opleiding volgen of zorgtaken hebben. De premiekorting komt daarom ook in beeld voor werkgevers die jongeren een baan van 24 uur per week bieden. Deze aanpassing geldt tot 1 januari 2016.

Vacaturetekst

Wil jij een jongere werkzoekende een kans geven? Je mag expliciet werven op 18- tot en met 26-jarigen. Dan neem je in je vacature deze tekst op: Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’.’

Je berekent de premiekorting of mobiliteitsbonus zelf bij je aangifte loonbelasting. De premiekorting mag je toepassen zolang het arbeidscontract duurt, maar maximaal twee jaar. Je komt in aanmerking voor de korting als:

  • De werknemer die je aanneemt op dat moment ouder is dan 18 en nog geen 27 jaar;

  • De jongere een WW- of een bijstandsuitkering ontvangt;

  • Hij of zij een doelgroepverklaring heeft van UWV (in het geval van WW) of zijn gemeente (in het geval van bijstand);

  • De jongere de afgelopen drie maanden niet bij je gewerkt heeft ;

  • De jongere na 1 juli 2015 en voor 1 januari 2016 een contract tekent voor minimaal zes maanden, minimaal 24 uur per week;

  • Of wanneeer de jongere tussen 1 januari 2014 en 30 juni 2015 een contract heeft getekend voor minimaal een half jaar, minstens 32 uur per week.

De regeling geldt voor contracten die vanaf 1 januari 2014 zijn ingegaan. Maar de korting wordt pas verrekend vanaf 1 juli 2014. Voor werknemers die tussen 1 januari en 1 juli in dienst zijn gekomen, mag je de korting vanaf 1 juli toepassen. De maximale premiekorting over 2014 is dus 1.750 euro. Over 2015 kun je wel 3.500 euro korting krijgen.

Heb jij in 2014 iemand aangenomen die onder deze voorwaarden valt, maar ben je de premiekorting vergeten toe te passen bij je loonaangifte over 2014? Geen nood, je kunt de aangifte gewoon opnieuw insturen en de korting nu wel verwerken.

Ouderen

Jongere werkzoekenden zijn niet de enige groep die dankzij premiekorting iets goedkoper worden om aan te nemen. Als je een 56-plusser een baan biedt, kun je zelfs maximaal 7.000 euro korting op je premies berekenen. De oudere werkzoekende heeft dan ook een doelgroepverklaring nodig om te bewijzen dat hij op de dag voor de indiensttreding een uitkering (van welke soort dan ook) kreeg.

Een oudere werkzoekende hoef je niet voor minimaal 24 uur per week aan het werk te helpen. Je krijgt 7.000 euro korting als hij 36 uur per week of meer aan de slag kan, als het een contract voor minder tijd is, wordt de korting evenredig minder. Bij een contract voor 12 uur per week bereken je bijvoorbeeld (36/12 = 3, 7.000 / 3 =) 2.333 euro korting op de sociale premies.

Gehandicapten

Ook als je een arbeidsgehandicapte een functie geeft, mag je premiekorting toepassen. Dit is maximaal 7.000 euro als de gehandicapte minstens het minimumloon verdient, of 3.500 euro als hij met loondispensatie gaat werken. Je mag de premiekorting niet twee keer toepassen voor dezelfde werknemer, een gehandicapte van 58 jaar bijvoorbeeld.

Auteur

Marlou Visser