Hoe ga je om met een 'digitale nomade'?

Column Romano Groenewoud | Manage freelancers op afstand

30 november 2018

Overal ter wereld neemt het aantal freelancers toe. Binnen Europa zijn Nederland en het Verenigd Koninkrijk daarin voortrekkers, onder andere dankzij een goed uitgebouwde technologie-infrastructuur en een relatief belangrijke dienstensector, waar veel jobs ook remote kunnen ingevuld worden. Thuiswerken of zelfs als reizende werken - voor de echte digitale nomaden - zal dus steeds meer de toekomst worden. Hoe kunnen bedrijven zich daaraan aanpassen?

Onze columnist

-------------------------

Managers van bedrijven waar een groot deel van het werk op afstand uitgevoerd kan worden, zoals in de IT- of mediasector bijvoorbeeld, worden nu al geconfronteerd met vragen en problemen die ze zich tien jaar geleden wellicht niet konden voorstellen. Hoe manage je een team mensen die zich echte freelancers voelen en die vaak amper nog fysieke bindingen met hun bedrijf hebben?

Evalueren en goede afspraken maken

Evalueren van het werk van freelancers is zo’n weerkerend probleem. Was het vroeger gemakkelijk vast te stellen hoeveel uur per week iemand op kantoor was en wat die daar juist deed met z’n tijd dan valt die controle op freelancers volledig weg. Dat wil echter niet zeggen dat freelancers dan maar enkel op de eindresultaten geëvalueerd kunnen worden. Er zijn ondertussen bijvoorbeeld al veel softwaretools beschikbaar die de werk- of opdrachtgever controlemogelijkheden geven over wat de freelancer juist aan het doen is op z’n computer. Voor freelancers die het geen leuk idee vinden dat hun opdrachtgever constant kan meekijken kan er ook een systeem opgezet worden met veel tussentijdse evaluaties.

Duidelijke en gedetailleerde afspraken maken is in elk geval een basisvoorwaarde voor een goede werkrelatie. Daarbij moet overigens opgemerkt worden dat freelancers meestal over een heel verschillende werkethiek beschikken dan werknemers. Een zzp-er met verschillende klanten zal altijd z’n reputatie hoog willen houden. Zeker nu evaluaties in deze internettijden vaak openbaar worden gemaakt doet een freelancer er in principe alles aan om z’n klant tevreden te houden. In dat opzicht hoeft een digitale nomade wellicht iets minder strikt gecontroleerd te worden dan een werknemer die elke maand zeker is van z’n loon en die hooguit twee keer per jaar geëvalueerd wordt.

Teamgeest bevorderen

Net zoals dat voor een traditionele werknemer geldt, zijn de formele evaluaties natuurlijk niet de belangrijkste factor in het creëren van goede arbeidsverhoudingen. De sfeer op een bedrijf en de verhoudingen tussen management en werknemers blijven belangrijk, ook al is het grootste deel van de werknemers dan niet meer fysiek aanwezig op de werkvloer. Het is dan ook noodzakelijk dat managers leren hoe ze goed kunnen communiceren met hun werknemers op afstand en hoe ze betrokkenheid blijven creëren bij het bedrijf.

Ten slotte is het ook aan de bedrijfsleiding om manieren te organiseren waarop werknemers en freelancers mekaar kunnen ontmoeten en dat niet enkel in de vorm van virtuele vergaderingen maar ook op een manier dat er vriendschappen kunnen ontstaan die op hun beurt de teamgeest en verhoudingen binnen het bedrijf bevorderen. Wat doe je bijvoorbeeld om de borrel na het werk te vervangen? Een virtueel gametornooi organiseren? Een quiz via Skype? De vooruitgang van technologie heeft dan misschien de fysieke afstanden tussen werknemers, freelancers en management vergroot, ze biedt gelukkig ook oplossingen om de virtuele afstand te verkleinen.

Auteur

Romano Groenewoud