Transparantie loont

Deel op tijd je cijfers: 2 manieren, 4 voordelen

02 januari 2019

Geen nieuws is goed nieuws? Dat gaat meestal niet op als het over financiële informatie gaat. Hoe transparanter je bent over je cijfers, hoe meer vertrouwen er is bij je zakenpartners, leveranciers en financiers.

Hoe kun je transparant zijn?

1. Deel op tijd je jaarcijfers

De meeste bedrijven in Nederland zijn verplicht hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Wacht niet totdat het bijna te laat is. Vroegtijdig je jaarstukken deponeren staat sterk en geeft een krachtig signaal af. Het geeft alle geïnteresseerde partijen het vertrouwen dat je financiële administratie op orde is en het geen last-minute verplichting voor je is.

2. Deel meer dan noodzakelijk

Jaarcijfers zijn al snel weer gedateerd. Als banken, andere financiers, kredietinformatiebureau’s of kredietverzekeraars jouw bedrijf gaan beoordelen, willen ze de meest recente informatie. Op basis daarvan kunnen ze veel nauwkeuriger inschatten hoe kredietwaardig je bedrijf is. Ontbrekende of gedateerde cijfers zullen vrijwel altijd een negatievere beoordeling tot gevolg hebben. Dus deel proactief kwartaalcijfers of zelfs maand- of weekcijfers met partijen die jouw bedrijf beoordelen. Want dat doen ze toch wel. En leveranciers of andere zakenpartners gaan af op die beoordeling.

Wat heb je eraan?

1. Voorkomt wantrouwen

‘Ik ga toch niet in mijn blote kont staan’, roepen veel ondernemers als ze gevraagd wordt hun bedrijfsvoering te openbaren. Cijfers delen voelt vaak als uitgekleed worden. Het laat inderdaad precies zien wat je in huis hebt als ondernemer, hoe je ‘zaakje’ erbij hangt. Als je daar bang voor bent, zal het wel niet veel soeps zijn. Dit is nu precies wat veel partijen denken als je niet transparant bent. ‘Hij of zij zal wel iets te verbergen hebben’. Terwijl je er misschien juist wel heel gezond voor staat. Dat zou toch zonde zijn?

2. Voorkomt boete of zelfs faillissement

Als de jaarrekening niet of niet op tijd wordt gedeponeerd kan de FIOD/ECD een boete opleggen. Erger nog: als er geen jaarrekening is gedeponeerd, kan (jij als) de bestuurder van de BV persoonlijk aansprakelijk worden gesteld bij een faillissement. Dat wil je niet meemaken.

3. Voorkomt dat je leveranciers en afnemers afhaken

Steeds meer bedrijven checken eerst jouw rating - score van kredietwaardigheid - om te kijken of ze wel zaken met je kunnen (blijven) doen. Zoals hierboven al vermeld heeft het proactief aanleveren van cijfers vaak een goed effect op je rating. Zo voorkom je dus dat belangrijke leveranciers en klanten afhaken.

4. Zorgt voor financiers en lagere rente

Hoe transparanter je bent, hoe sneller banken, investeerders en crowdfunders geneigd zijn om jouw bedrijf te financieren. Het levert je ook vaak een lagere rente op of gunstigere voorwaarden. Mooi meegenomen.

Ook als het slechter gaat?

Is het slim ook proactief cijfers te delen als het slechter gaat met je bedrijf? Ja. Als je een toelichting meestuurt hoeft dit niet altijd negatief uit te pakken. De beoordeling zal natuurlijk ook niet altijd gunstiger uitpakken, maar de transparantie wordt wel gewaardeerd. Op het moment dat het dan weer beter gaat, kun je ook makkelijker het gesprek aangaan. Als het altijd goed ging en je hebt een keer een slecht jaar, kan je door continue transparantie vaak meer bereiken dan als je een keer hebt geweigerd cijfers aan te leveren.

Eerlijkheid duurt het langst.

Auteur

Raphael Klees