Wat is private equity financiering?

Financiële impuls van private investeerders

ondernemer-man-succesvol-ouder-grijs-bril-kantoor-investeren-investeerder

Wil je de groei van je onderneming financieren? Dat kan met private equity financiering. Wat is private equity precies, wanneer zet je het in en welke vormen bestaan er? Welke voor- en nadelen heeft deze financieringsvorm? We leggen het aan je uit.

Private equity betekenis

De mooie Engelse term ‘private equity’ betekent letterlijk vertaald ‘privévermogen’ en is een verzamelnaam voor investeerders die buiten de aandelenbeurs om bedrijven financieren. Private equity is dus een manier om als niet-beursgenoteerd bedrijf aan geld te komen, bijvoorbeeld om de groei van een startup te financieren.

Wanneer private equity inzetten?

Voor financiering van je bedrijf bestaan veel mogelijkheden. Zo bieden banken diverse vormen van financiering aan, maar bestaan er ook een heleboel alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding.

Mocht je voor traditionele financieringsvormen niet in aanmerking komen, bijvoorbeeld omdat een bank het risico te hoog inschat en daarom een aanvraag afwijst, dan kun je private equity overwegen als niet-beursgenoteerd bedrijf.

Private equity is o.a. een optie wanneer:

 • Er veel risico’s kleven aan de start van je onderneming

 • Je als jonge onderneming wil opschalen, maar traditionele financiering niet rond krijgt 

 • Je als niet-beursgenoteerd bedrijf wil groeien door een overname of internationalisering 

 • Je een management buy-out (MBO) wil realiseren: als zittend management (een deel van) het bedrijf wil kopen 

 • Je overbruggingsfinanciering zoekt

Wat is private equity voor investeerders?

Voor jouw onderneming is private equity dus een manier om aan geld te komen. Bekijken we het verhaal van de andere kant en stellen we de vraag: wat is private equity voor investeerders? Dan is deze vorm van financieren een manier om te investeren in een bedrijf met groeipotentieel. Er moet genoeg groeipotentie aanwezig zijn wil een private investeerder zijn kapitaal op het spel zetten en investeren in jouw onderneming.

Tegenover dit risico staat (hoog) rendement. Een private equity investeerder wil je bedrijf laten groeien zodat het meer waard wordt. Doorgaans worden de aandelen na een aantal jaar weer verkocht, idealiter voor een hoger bedrag. En dat is precies het verdienmodel van private equity. 

Wat is private equity financiering op het gebied van aandelen?

Dit gebeurt trouwens ook met de verkoop van aandelen, maar deze komen in handen van private investeerders. Net als bij aandelen kopen op de beurs, gokken private investeerders op groei en waardevermeerdering van de onderneming waar ze een aandeel in verwerven. Het is risicodragend vermogen. Oftewel, de private investeerder draagt het risico: aandelen kunnen minder waard worden.

Voordelen private equity financiering

Een groot voordeel van private equity is dat een private investeerder volledig het risico draagt. Het relatief hoge risico gaat hand in hand met de kans op een hoog rendement voor de investeerder. 

Andere voordelen van private equity: 

 • Je hoeft als onderneming niet de beurs op voor financiering 

 • Private investeerders kunnen expertise, netwerk en waardevolle kennis inbrengen, waarmee je onderneming kan groeien 

 • Aandelenkapitaal is gunstig voor de cashflow: het vergt geen aflossing of rentebetalingen 

Nadelen private equity financiering

Er bestaan ook nadelen van private equity: 

 • Private investeerders willen over het algemeen een vorm van zeggenschap in je onderneming. Dit kan leiden tot conflicten of veranderingen in de organisatiestructuur.

 • Investeerders hebben soms onrealistisch hoge verwachtingen op het gebied van groei.

 • Aangezien een private investeerder deels eigenaar wordt moet er veel geregeld en vastgelegd worden op juridisch gebied.

Welke vormen van private equity bestaan er?

De bekendste vormen van private equity zijn: 

1. Venture Capital

Venture capital heet ook wel ‘durfkapitaal’ en komt meestal uit een investeringsfonds of participatiemaatschappij. Deze richten zich op risicovolle investeringen in startende, innovatieve of snelgroeiende bedrijven. Zo’n venture capital fonds investeert vanaf € 200.000. Verder typeert venture capital zich als ‘hoog risico, hoog rendement’.

2. Business Angels

Een business angel is een private investeerder die alleen of samen met andere investeerders vanaf € 50.000 investeert in ondernemingen met groeipotentie. 

Dit type investeerder is of was zelf ook ondernemer en brengt daarmee vaak waardevolle kennis en adviezen in. Business angels vind je via Nederlandse en internationale netwerken.

3. Seed Business Angels fonds

Deze vorm van private equity geldt als een apart soort venture capital fonds. De helft van het ingebrachte geld komt van private investeerders en de andere helft van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een Seed Business Angels fonds richt zich op innovatieve starters, die maximaal 5 jaar bestaan. De overheid wil met deelname aan dergelijke fondsen innovatie stimuleren. 

4. Participatiemaatschappij

Een participatiemaatschappij beheert het gezamenlijk vermogen van institutionele beleggers. Hieronder vallen bijvoorbeeld verzekeraars, pensioenfondsen, beleggingsfondsen en banken. Dit vermogen zit in een fonds waarmee in bedrijven met groeipotentie wordt geïnvesteerd.

Ook provincies investeren via participatiemaatschappijen. Door de provincie gefinancierde participatiemaatschappijen heten ook wel Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM).

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.