Bestuurdersaansprakelijkheid

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

08 maart 2017

Ben je bestuurder van een rechtspersoon (bv, nv, stichting of vereniging) en maak je fouten bij de uitvoering van je taken? Dan kun je persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade.

Wanneer ben ik aansprakelijk?

Ben je bestuurder van een onderneming, vereniging of stichting, dan ben je persoonlijk aansprakelijk als:

  1. Je je taak als bestuurder onbehoorlijk uitvoert. Bijvoorbeeld als je risicovolle beslissingen neemt of de administratie verwaarloost.

  2. Je een onrechtmatige daad begaat. Bijvoorbeeld als je een financiële verplichting aangaat die de onderneming helemaal niet kan betalen.

  3. Het bedrijf na oprichting bij de notaris, niet ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Je bent dan als bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor het handelen van het bedrijf.

  4. Je bestuurt een informele vereniging die niet is opgericht via de notaris.

Interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid

Interne bestuurdersaansprakelijkheid: de rechtspersoon stelt jou als bestuurder aansprakelijk voor geleden schade. Bijvoorbeeld als je de administratie hebt verwaarloosd en de onderneming hierdoor financieel in de problemen is geraakt.

Externe bestuurdersaansprakelijkheid: een derde stelt je als bestuurder aansprakelijk voor geleden schade. Bijvoorbeeld een crediteur die je aansprakelijk stelt voor niet betaalde facturen.

Hoe beperk ik de risico's?

Bescherm uw privévermogen! Neem jij of een van je medebestuurders een beslissing met grote financiële gevolgen voor de onderneming, dan kan je daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. De schade kan verhaald worden op je privévermogen. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bescherm je jezelf tegen deze aansprakelijkheid. En zo ook je privévermogen.

Welke verzekering heb ik nodig?

Het risico op aansprakelijkstelling kun je verzekeren met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.