CO2-reductie? “Ga voor de grote klapper”

Interview met een ervaringsdeskundige

10 juli 2018

Rinke Timmerman is archeologisch en milieukundig booronderzoeker en werkt sinds 2003 ‘in het veld’. In 2014 werd hem gevraagd om zich naast veldwerk ook met KVGM (Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid & Milieu) bezig te houden, dat ging best goed, totdat hij ineens met een plan voor CO2 reductie moest komen. Dat klinkt lastig, maar eigenlijk is het heel eenvoudig. Hij adviseert.

Energiebesparende maatregelen 2019

“Sorry, kun je later terugbellen? Ik ben aan het boren.” Het gesprek met Rinke moet worden uitgesteld. Hij staat met zijn voeten in de modder. Zoals altijd eigenlijk. Op zijn LinkedIn-foto wapperende haren in de wind, blik recht in de camera. Ietwat nors tegen de zon in kijkend. Geen maatpak, geforceerde glimlach en geen gedoe met schuin omhoog kijken. 

Sinds 2003 is Timmerman aan het werk als ‘veldarcheoloog’, ‘veldtechnicus’ of ‘veldmedewerker’, totdat hij enkele jaren geleden iets nieuws op zijn bordje kreeg. Hij werkte net een half jaar bij Sialtech toen hem gevraagd werd KVGM coördinator te worden. Het was totaal iets anders dan ik op dat moment deed. “Maar ik dacht: ik kan wel de hele dag lekker in het veld (blijven) staan, maar een stukje gezonde uitdaging is ook niet verkeerd. Het is voor mij een lekkere combinatie, veldwerk en een deel kantoorwerk.” Sialtech kreeg steeds vaker vragen aangaande haar CO2-voetafdruk en het management had besloten mee te gaan doen aan de CO2 prestatieladder. Sialtech beschikte wel over enige gegevens van haar uitstoot, maar niet op het detailniveau dat door de CO2 prestatieladder wordt gevraagd. Hij kreeg de taak een plan te bedenken voor CO2 reductie en het behalen van het CO2 reductie certificaat. Zo geschiedde. Omdat Timmerman, qua ervaring, vanuit bijna niets moest beginnen, kan hij andere bedrijven op nuchtere wijze adviseren. Eigenlijk is het niet zo moeilijk: hij is gewoon gaan googlen. “Het verschilt natuurlijk van bedrijf tot bedrijf. Kijk op welk punt je veel uitstoot, probeer dat in kaart te brengen, en ga zo op zoek naar een grote klapper.”

Klimaatneutraal leasen

Timmerman werkt voor Sialtech, Sialtech is een internationaal opererend veldwerkbedrijf met vier vestigingen in Nederland, dat gespecialiseerd is in milieukundig, geotechnisch en archeologisch veldonderzoek. Sialtech voert grondboringen uit en bemonsterd grond en grondwater. Nadat hij zich had ingelezen maakte Timmerman een inventarisatie van de verschillende CO2 bronnen binnen Sialtech. Niet geheel verrassend bleek het wagenpark ongeveer 90 tot 95% van de uitstoot voor haar rekening te nemen. “Daar konden we dus die klapper maken”, zegt Timmerman over de bronnen. “Het hele dieselverhaal van Volkswagen speelde net. Dan denk je wel: hoe zuinig zouden onze bussen zijn?" We hadden toen een gevarieerd wagenpark met verschillende merken. Op dat moment was de directie al in gesprek met WagenPlan vanwege de vervanging van het wagenpark. Bijkomend voordeel was dat WagenPlan de optie op klimaatneutraal leasen aanbiedt.

Dat heeft zijn vruchten afgeworpen: de reductie bedraagt zeven procent per gereden kilometer. En dat voel je ook in de portemonnee, want Sialtech reed juist méér kilometers, waarbij dus beduidend minder brandstof werd verbruikt.

CO2 reductie niet genoeg

Toch is de reductie nog niet genoeg; Timmerman moest zichzelf, om te voldoen aan de eisen van de CO2 prestatieladder, een doel stellen. Dat ligt nu op tien procent reductie, zowel in de panden als bij de voertuigen. Voor die eerste categorie moet Sialtech waarschijnlijk op groene stroom gaan draaien – dat gebeurt nu deels – en daarnaast moet hij nog een stap maken met de auto’s. “We willen misschien cursussen voor zuinig rijden invoeren. En WagenPlan heeft een app over zuiniger rijden. Daar is de directie naar aan het kijken.” De uitstoot van onze wagens is overigens niet alleen lager, het wordt ook gecompenseerd door WagenPlan. 

Elk jaar wordt de CO2-uitstoot van de leaseauto’s berekend aan de hand van tankgegevens. Deze uitstoot wordt vervolgens kosteloos door WagenPlan gecompenseerd door te investeren in duurzame projecten zoals zonne-energie en windmolenparken. En ieder jaar ontvangen we een CO2 compensatie certificaat waarmee wij aan onze leveranciers en partners kunnen aantonen dat ons wagenpark CO2 neutraal is. De reductie van CO2 is in zijn branche een veelbesproken onderwerp. Veel van zijn klanten hebben een CO2 prestatieladder trede 5 certificaat: die moeten dan namelijk zelf bewijzen milieuvriendelijk te zijn en onderaannemers stimuleren dat ook te doen.

“Bij klanttevredenheidsonderzoeken komt dat steeds vaker naar voren, net als andere vraagstukken rond maatschappelijk ondernemen. Ik krijg soms ook vragen over de uitstoot op specifieke projecten. Geen must, wel een pre.” Dat is ook niet meer dan normaal, zegt hij. Je komt ergens milieuboringen doen, uit naam van de opdrachtgevers. “Dan is het geen gezicht om daar met een oude bus te gaan staan.”

Uitstraling

Via allerlei kanalen probeert Timmerman de goede intenties van Sialtech te tonen. Hij publiceert geregeld op LinkedIn, en deelt zijn artikelen op internet. Dat wordt gelezen en gedeeld. Verder is Sialtech aangesloten bij U15 en duurzameleverancier.nl. Het groene karakter wordt verder offline niet uitgebuit; de auto’s zijn niet bedrukt met klimaateuforische teksten en er hangen nergens groene vlaggen. “We schreeuwen het niet van de daken, zo’n bus moet geen kerstboom worden.”