Persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de BV?

Column Arnoud van Dalen | Van Dalen advocatuur

03 november 2017

“Richt een BV op, dan blijf je privé buiten schot!”’ Dat advies krijgen veel startende ondernemers. Een verkeerd advies is dat zeker niet. Na oprichting van een Besloten Vennootschap is die vennootschap aansprakelijk voor de schulden. Bij een faillissement zijn dan jouw privé-eigendommen veilig. Maar… dat geldt niet altijd.

Onbeperkt persoonlijk advies

In mijn praktijk kom ik dat regelmatig tegen. De belastingdienst stelt dan iemand aansprakelijk voor belastingschulden van zijn of haar BV. Hoe werkt dat?

Soorten aansprakelijkheid

Ik heb het nu alleen over belastingschulden.  Dus niet over schulden aan de bank of aan leveranciers. Dat is civiele aansprakelijkheid. Dit artikel gaat alleen over de fiscale aansprakelijkheid. Meer in het bijzonder over bestuurders van een BV. Dus niet over bijvoorbeeld aansprakelijkheid voor onderaannemers.

Melding betalingsonmacht

Stel je staat in het handelsregister ingeschreven als directeur. De BV doet aangiftes omzetbelasting en loonbelasting. De zaken gaan slecht en de BV kan de aanslagen niet meer betalen. De fiscus heeft dan de mogelijkheid om bij jou persoonlijk aan te kloppen. Dat kan op basis van de Invorderingswet. Daarin staat dat in zo’n geval wordt vermoed dat het niet betalen te wijten is aan de bestuurder. De deurwaarder kan dan beslag leggen op jouw woning of op jouw auto. Je zult dan je uiterste best moeten doen om aan te tonen dat jou niks te verwijten valt.

Gelukkig kun je dit voorkomen. Als blijkt dat er betalingsproblemen zijn, moet je zo snel mogelijk de belastingdienst waarschuwen. Dat heet een ‘melding betalingsonmacht’. Als dat op de juiste wijze is gedaan, sta je sterker. Dan wordt niet vermoed dat jou iets valt te verwijten. De belastingdienst zal misschien vragen stellen. Zo makkelijk kom je er niet vanaf. Dus zorg dat je alle informatie beschikbaar hebt waaruit blijkt dat de zaken inderdaad slecht gaan en dat betaling helaas onmogelijk is. Natuurlijk kan de fiscus zich nog steeds op het standpunt stellen dat jij als bestuurder fouten hebt gemaakt. Maar dat is na zo’n melding niet het uitgangspunt.

Beschikking aansprakelijkstelling

Stel dat je aansprakelijk bent gesteld. Wat dan? Je hebt dan per aangetekende post een beschikking ontvangen. Tegen die beschikking kun je bezwaar maken. Vaak gaat dat over de vraag of er inderdaad sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. Dat gaat tot drie jaar terug. Je hebt recht op een gesprek en op een schriftelijk verslag van dat gesprek.  Aan de hand daarvan zal de ontvanger de zaak nogmaals moeten bekijken. Tip: vraag om inzage in het dossier, dus alle stukken die op de zaak betrekking hebben. Dan weet je zeker dat de ontvanger over de juiste gegevens beschikt. De ontvanger is de functionaris binnen de belastingdienst die zich bezig houdt met de invordering. Mocht het bezwaar zijn afgewezen, dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank.

Conclusie: wees op je hoede. Een BV zorgt ervoor dat je privé buiten schot blijft. Maar in sommige situaties ben je toch de pineut.

Auteur

Arnoud van Dalen